Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Krijgsraden en auditeurs-militair Noord-Brabant, 1806-1974

Omschrijving

Voor een schets inzake de ontwikkeling van de militair-rechterlijke organisatie raadplege men de 'Onderzoeksgids voor defensiearchieven betreffende Noord-Brabant'.

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria