Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Handschriftencollectie

Omschrijving

Stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog in Nederland en koloniën zijn in grote hoeveelheid aanwezig in het archief van de Nederlandse Jezuïeten (ANSI) te Nijmegen.
In alle huizen, kerken en colleges werden dagboeken bijgehouden, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog; deze bronnen worden hieronder niet apart vermeld. Tevens zijn er van de meeste jezuïeten persoonsdossiers en nalatenschappen, inclusief van hen die in concentratiekampen hebben verbleven; deze bronnen worden hieronder evenmin apart vermeld.
Voor gegevens betreffende huizen, kerken en colleges, alsmede betreffende individuele jezuïeten, zie: Paul Begheyn SJ, Gids voor de geschiedenis van de jezuïeten in Nederland, 1850-2000, Nijmegen, Valkhof Pers, 2002; met aanvullingen in: Paul Begheyn SJ, Gids voor de geschiedenis van de jezuïeten in Nederland, 1540-1850, Nijmegen, Valkhof Pers, 2006, p.267-282.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid
 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • F. 42. - Bisschoppelijke en andere stukken over de oorlogstijd. 1940-1945

  Thema's

 • Z393 - Jan Burgers (1895-1975). Pas, afgegeven tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië, 1942. Engelstalig rapport door Burgers betreffende de politieke situatie in Java voor, tijdens en na de Japanse bezetting, 1947.

  Thema's

 • Z33. - Jacques van Ginneken SJ (1877-1945), ‘God en de oorlog’, z.j.

  Thema's

 • Z65 - Antonius Mulders (1896-1965). Stukken betreffende zijn benoeming tot legeraalmoezenier en zijn krijgsgevangenschap, 1938-1945. Drie cahiers met aantekeningen, enz. van zijn verblijf in het krijgsgevangenkamp Stalag XI Fallingbostel, 1944. Oorlogszakboekje. Mobilisatie-oorlogskruis met machtiging dit te dragen.

  Thema's

 • Z416 - Mich Marlet (1921-1997) Correspondentie met zijn vader Jan Marlet uit het krijgsgevangenkamp in Stanislawow (P.), 1942-1945. Toegangsbewijs in het bewarings- en interneringskamp te Nijmegen, 1945.

  Thema's

 • Z180 - Z180. Wilhelmus Dopheide (1891-1975). Bezettingshumor

  Thema's

 • B. 9b - Stukken betreffende Henricus Zwaans SJ (1898-1942), Robert Regout SJ (1896-1942) en Piet van Gestel SJ (1897-1972) in het concentratiekamp Dachau.

  Thema's

 • Z.430 - Clemens Beukers SJ (1909-1994), 1. Stukken betreffende zijn wederwaardigheden gedurende de Tweede Wereldoorlog. 1940-1945

  Thema's

 • Z.132 - Antoon. Timmers SJ (1895- 1971), Feestlied op zijn 25-jarig priesterjubilee, met daarin vermelding van oorlogsgebeurtenissen met commentaar. 1952.

  Thema's

 • Z.329 - W. Nijs SJ (1906-1994), 2. Brieven van Jezuïeten uit interneringskampen op Java; 5. Over bevrijding van Nijmegen; 6. Verhalen uit de Tweede Wereldoorlog.

  Thema's

 • Z437 - Louis Lorié (1916-1997) Gelukwens van de gemeenschap van het Ignatiuscollege, Amsterdam, aan Louis Lorié en Piet Ahsmann S.J. bij hun vrijlating uit Duitse gevangenschap, 1943.

  Thema's

 • Z.391 - Jan Barten SJ (1914-1994), 1. Telegram aan Edward Clark (familielid in Engeland), verzonden via het Rode Kruis, 1943. 2. Dagboek van de oorlogsbelevenissen op het verplaatste Canisianum te Wolfrath, 1944.

  Thema's

 • Z381 - Jan Noyons (1902-1981). Brieven uit 1945 over Japanse tijd aan familie, waaronder uitgebreid verslag van zijn kampervaringen, 208 p. Verslag van de gevangenneming van de paters op Java door de Japanners in 1942 en hun kampervaringen.

  Thema's

 • Z.327 - Frans Hulshof SJ (1900-1993), 2b. Artikel "Het Canisiuscollege te Nijmegen in Oorlogstijd"; 6. Artikelen over Jan van Hoof (oud-leerling Canisiuscollege), De jongen die de Waalbrug gered heeft in 1944.

  Thema's

 • Z177 - Z177. Eduardus van der Ven (1899-1975). Correspondentie uit gevangenis (Arnhem 1941) en dagboek.

  Thema's

 • Z44. - Henricus van Ruth SJ (1866-1953), Brieven van leden van de St. Joseph Gezellenvereniging te Nijmegen tijdens de oorlog werkzaam in Duitsland en Frankrijk 1940-1945.

  Thema's

 • Z460 - Cornelis Ligthart (1895-1980) Rondzendbrieven aan congreganisten van de Krijtberg, Amsterdam, in Duitse gevangenschap, 1943-1944. Album met dankbetuigingen aan Ligthart voor de uitzending van Amsterdamse kinderen naar Akersloot in de Hongerwinter, 1945

  Thema's

 • Z380 - Leo Wevers (1897-1985). Ontslagkaart uit het interneringskamp te Bandoeng. 1945

  Thema's

 • Z280 - Tinus van den Bercken (1909-1990). Correspondentie met Van Eyden-van Dam n.a.v. de dagboekbrieven van W. van Dam in het interneringskamp.

  Thema's

 • Z. 65 - Antonius Mulders SJ (1896-1965), Stukken betreffende zijn benoeming tot legeraalmoezenier en zijn krijgsgevangenschap, 1938-1945. Drie cahiers met aantekeningen, enz. van zijn verblijf in het krijgsgevangenkamp Stalag XI Fallingbostel. Oorlogszakboekje. Mobilisatie-oorlogskruis, met machtiging dit te dragen.

  Thema's

 • Z.361 - Herman Bruseker SJ (1924-2003), 8. Cahier met aantekeningen van berichten omtrent de voortgang van de Tweede Wereldoorlog. 1939-1943

  Thema's

 • C. 47.c. - Communicanda in oorlogstijd. 1940-1945

  Thema's

 • Z417 - Han Renckens (1908-2001) Persoonsbewijzen en andere stukken uit de bezettingstijd en daarna. 1943-1947

  Thema's

 • Z.186 - Charles Hanckx SJ (1893-1976), Stukken m.b.t. de Tweede Wereldoorlog. 1943-1946

  Thema's

 • Z300. - Piet Teeuwisse SJ (1914-1992), 7. Album met ansichtkaarten en foto's uit de oorlog.

  Thema's

 • Z.471 - Hans Berndes SJ (1907-1978), 1. Brief aan NN over de oorlogssituatie in Limburg en België, Maastricht 1940; 2. Toegangsbewijzen voor H. Berndes in gevangenkampen in Den Haag, Hoek van Holland en Maastricht. 1944-1946.

  Thema's

 • Z.359 - Frans Bijloos SJ (1912-2003), 24. Programma’s, panliederen, enz. van feestelijkheden op het retraitehuis de Molenberg, Heerlen, en kasteel Wolfrath, Born, waar de communauteit van het Canisianum, Maastricht, na de bezetting van het huis naar was uitgeweken, 1942-1944. Met een lied op de brand van het retraitehuis te Spaubeek, 1942. 26. Schriften met krantenartikelen over de Tweede Wereldoorlog, 1945-1946.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • Z.232 - Joannes Zuurhout SJ (1917-1983), Oorlogszakboekje.

  Thema's

 • Z330 - Willem Staalenhoef (1909-1993). Manuscript van M. Peskens, ‘Gebeden door de 'Sociëteit Jezus' onder de Vlaamsche politieke gevangenen verspreid’, z.j. Brieven betreffende zijn aanstelling als aalmoezenier in het interneringskamp Vught, 1946-1948.

  Thema's

 • Z502 - Frans Kramer S.J. (1928 - 2007) Persoonsbewijs, afgegeven 1943. Typoscript ‘De oorlogsgebeurtenissen van 17 september 1944 tot maart 1945 in de omgeving van de St. Jozefkerk’ [Nijmegen], 1944-1945. N.B. Op de voorkant staat ‘kamer J.P.T.’

  Thema's

 • Z.447 - Henri van Waesberghe SJ (1906-1999), 9. Foto’s van ordesleden en apostolaat in oorlogstijd, 1922-ca. 1946; 16. Stukken betreffende zijn doen en laten tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1940-1944.

  Thema's

 • Z468 - Wim Bennink (1920-2000) Studiemateriaal betreffende Titus Brandsma en Edith Stein, alsook een bespreking van Nacht und Nebel (1977) van F. Bakels over zijn leven in een concentratiekamp. 1977-1990

  Thema's

 • Z300 - Piet Teeuwisse (1914-1992). Album met ansichtkaarten en foto's uit de oorlog.

  Thema's

 • Z34 - Harry Zwaans S.J. (1898-1942). Dagvaarding en brief van A. Luteijn aan Zwaans in gevangenschap, 1941. Brieven van Zwaans aan P. Rector, 1941, en (kopieën van) brieven aan zijn vader en zuster, 1941-1942. Brieven van vader Zwaans aan zijn dochter, 1941-1944. Brieven van P. Provinciaal aan vader Zwaans, 1941-1947. Brieven van vrienden en bekenden aan zijn vader en zuster, 1941-1942. Brieven aan de familie na zijn overlijden, o.a. van medegevangenen, 1942-1948. Stukken betreffende zijn overlijden, 1942-1947. Typoscript van R. Tijhuis O.Carm., ‘Met P. Zwaans in Dachau’.

  Thema's

 • Z140 - Cees Minderop (1888-1970). Artikel: ‘De behandeling der politieke gevangenen’. 1945.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • Z394 - Rudolph van Thiel (1904-1969). Laatste brief van Gerard Aben S.J. aan Van Thiel vanuit het kamp te Magelang. 1945

  Thema's

 • B. 9a - Diverse stukken over de Nederlandse Provincie S.J. in oorlogstijd. 1940-1945

  Thema's

 • Z503 - Joep Dresen (1924 - 2008) Brief van ene Ernest Dresen (?) uit het concentratiekamp Si Rengo Rengo, Rantan Prapat (1945).

  Thema's

 • Z413 - Frans Dirks (1904-1989). Aantekeningen en correspondentie betreffende zijn gevangenisretraites, 1952-1962. N.B. Met een door hem gemaakt overzicht van de retraites die hij tussen 1944 en 1960 gegeven heeft. Enkele preken gehouden voor NSB-gevangenen in Kamp Vught. Aantekeningen betreffende een apostolaatsconferentie gehouden in Kamp Vught, 1946.

  Thema's

 • Z.215 - Gerardus de Jong SJ (1892-1970), Correspondentie van Joden in oorlogstijd.

  Thema's