Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gezelschap van Nederlandsche Juristen te Londen

Omschrijving

Het Gezelschap werd op 25 juli 1941 opgericht op initiatief van mr. H. van Blankenstein, mr. F.J.H. Snijders en mr. S.G.M. baron van Voorst tot Voorst. Doel was problemen die zich op juridisch vlak zouden voordoen na de bevrijding van Nederland het hoofd te kunnen bieden.

De onderhavige stukken bestaan uit één portefeuille (vijf mappen), bevattende notulen van vergaderingen van het Gezelschap, met als bijlagen inleidingen e.d., door diverse personen op deze vergaderingen gehouden en daarna ter discussie gesteld, over verschillende onderwerpen.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
    • Overheid