Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gezantschappen te Zweden (Stockholm) (1868) 1910-1946 (1948) (tot 1919 mede-geaccrediteerd bij de regeringen van Noorwegen en Denemarken) & te finland (Helsinki) 1919-1940, (1868) 1910-1946

Omschrijving

Gedurende de Tweede Wereldoorlog vluchtten veel Nederlanders naar Zweden om via dat land als vrijwilliger naar Engeland uitgezonden te worden. De werkzaamheden (geldelijke ondersteuning, tewerkstelling in Zweedse kampen, repatriëring naar Nederland) ten behoeve van die vrijwilligers werden in de eerste jaren van de oorlog verricht door het te Stockholm gevestigde consulaat-generaal. In 1943 werden deze taken overgenomen door het Bureau Zorg Uitgewekenen (BZU). Later ging dit bureau op in de Afdeling Repatriëring van het gezantschap. In het voorjaar van 1945 kwamen uit Duitse concentratiekampen 985 Nederlanders naar Zweden. Dankzij de bemiddeling van het gezantschap werden ook 133 Nederlanders uit de Russische zône van Duitsland en uit Polen naar Zweden overgebracht. Voor de terugkeer van deze personen naar Nederland zorgde de afdeling Repatriëring. Door tussenkomst van het Zweedse Rode Kruis ontving Nederland in de hongerwinter van 1945 voor 12 miljoen Zweedse kronen aan hulp in de vorm van levens- en geneesmiddelen. Het in 1944 opgerichte Zweeds-Nederlandse hulpcomité bracht voor dit doel 2 miljoen kronen bijeen.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 160 - Stukken betreffende de aanwezigheid van nazi-propaganda in Zweden, 1933-1938

  Thema's

 • 163 - Stukken betreffende de Duitse garantie inzake de Nederlandse en Belgische neutraliteit, 1937

  Thema's

 • 166 - Stukken betreffende politieke berichtgeving inzake de oorlogssituatie in Scandinavië, 1941-1942

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 167-168 - Stukken betreffende politieke berichtgeving inzake het verloop van de oorlog. 1941-1945

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 169 - Stukken betreffende de militaire en maritieme situatie in Nederland, 1942-1945

  Thema's

 • 180-197 - Stukken betreffende diplomatieke en consulaire ambtenaren werkzaam bij het gezantschap, 1912-1945

  Thema's

 • 205 - Instructies van het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de politieke berichtgeving over de oorlogssituatie in Nederland en Duitsland, 1940-1941

  Thema's

 • 207-209 - Stukken betreffende de Nederlandse inkooporganisatie, 1943-1946. Waaronder stukken betreffende de inkopen van Zweedse goederen door het Nederlandse regeringsbureau,

  Thema's

 • 210 - Rapporten van het Bureau Inlichtingen over D.D.C. van Boetzelaer, S. Thomas en P.A.H.M. de Bont, 1942-1945

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 211 - Instructies voor F.R. Dijckmeester inzake het houden van betrouwbaarheidsonderzoeken van in Stockholm aanwezige Nederlanders, 1945

  Thema's

 • 258 - Stukken betreffende het toekennen van onderscheidingen aan Nederlanders en buitenlanders, 1941-1945

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 287 - Stukken betreffende het scheepvaartverkeer tussen Nederland en Zweden, 1937-1943

  Thema's

 • 288 - 288 Stukken betreffende vorderingen door de Nederlandse regering van Nederlandse schepen ten behoeve van de economie en de landsverdediging, 1941-1943

  Thema's

 • 289 - Stukken betreffende scheepsverklaringen, 1941-1946

  Thema's

 • 290 - Stukken betreffende de vordering van Nederlandse schepen door de Duitsers, alsmede de toestand van de Nederlandse koopvaardijvloot, 1941-1946

  Thema's

 • 291 - Minuten van brieven aan het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de Zweedse scheepvaart binnen de "Skagerrak" versperring, 1943-1946

  Thema's

 • 292 - Correspondentie met het consulaat-generaal te Stockholm inzake de onkosten van Nederlandse schepen die door de Nederlandse regering zijn gevorderd, 1944-1945

  Thema's

 • 322 - Stukken betreffende Zweedse maatregelen in geval van oorlog, 1939-1943

  Thema's

 • 323 - Stukken betreffende de Nederlandse militaire verdediging, 1939-1940

  Thema's

 • 324 - Stukken betreffende de houding van Nederlandse diplomatieke en consulaire ambtenaren in Zweden ten opzichte van Duitse vertegenwoordigers en onderdanen, 1940-1941

 • 325 - Lijsten met namen van gesneuvelden en krijgsgevangenen van het Nederlandse leger, alsmede in Zweden woonachtige Nederlandse mannen, 1940-1941

  Thema's

 • 327 - Rapporten aan het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de situatie in bezet Nederland. Afschriften, 1940-1943

  Thema's

 • 328 - Stukken betreffende de oorlogstoestand tussen Nederland, Duitsland en Italië, 1940-1946

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 330 - Stukken betreffende huwelijken van Nederlanders in Duitsland, alsmede de Duitse schending van het Haagse huwelijkstractaat, 1941-1942

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 331 - Stukken betreffende het vertrek van Nederlandse boeren naar Rusland, alsmede de oprichting van de Oost-Europese compagnie, 1941-1942

  Thema's

 • 332 - Stukken betreffende de scheepvaart in bezet Nederland, alsmede de militaire situatie in Nederland, 1941-1943

  Thema's

 • 333 - Stukken betreffende de notificatie van hospitaalschepen "Tjitjalenka", "Ophir Tasman", "Oranje", "Melchior Treub" en "Op den Noort", 1941-1945

  Thema's

 • 334 - Stukken betreffende nalatenschappen, 1941-1945

  Thema's

 • 336 - Correspondentie met het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake een brochure van oud-minister de Geer, waarin hij pleit voor een compromisvrede tussen Groot-Brittannië en Duitsland, 1942

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 337 - Stukken betreffende een verzoek van A.C.C.J. Munninghof aan de commissie rechtsverkeer in oorlogstijd om toestemming tot het drijven van handel in bezet Nederland, 1942-1943

  Thema's

 • 338 - Stukken betreffende de politieke betrouwbaarheid van de NV Houthandel te Middelburg, 1942-1944

  Thema's

 • 339 - Stukken betreffende Nederlanders die vanuit Zweden zakelijke contacten onderhouden met bezet Nederland, 1942-1945

  Thema's

 • 340 - Stukken betreffende deportaties van Nederlanders naar concentratiekampen in Nederland en Duitsland, 1942-1945

  Thema's

 • 342 - Verslagen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de herdenking van 10 mei 1940 door de Nederlandse kolonie te Stockholm,1943

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 343 - Stukken betreffende de behandeling door de Duitsers van gevluchte Nederlanders, 1943 NB met naamlijst van burger geïnterneerden in St. Michelsgestel en Haaren.

  Thema's

 • 344 - Stukken betreffende de overdracht van patentrechten aan de NV Philips Gloeilampenfabriek te Eindhoven, 1943

  Thema's

 • 345 - Stukken betreffende de krijgsgevangenschap van lt G.J.L. Maduro, 1943-1945

  Thema's

 • 346 - Correspondentie met het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de houding van Nederlanders in Zweden ten opzichte van het Koninklijk Besluit A6, waarin toestemming moet worden aangevraagd bij de commissie rechtsverkeer om zakelijk contact te hebben met Nederland, 1944

  Thema's

 • 347 - Stukken betreffende de arrestaties van jhr R. de Brauw, J. Thysse en G.T. Hooyer door de Duitsers, 1944-1945

  Thema's

 • 348 - Stukken betreffende de hulpverlening te behoeve van de Nederlandse bevolking door in Denemarken woonachtige Nederlanders, 1945

  Thema's

 • 348 - Stukken betreffende Zweedse hulpacties aan de Nederlandse bevolking, 1944-1946

  Thema's

 • 353 - Stukken betreffende de internering van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië jhr. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, alsmede zijn vrouw en kinderen in een Japans kamp, 1942-1944

  Thema's

 • 355 - Stukken betreffende de steun aan Nederlanders in Nederlands-Indië, 1942-1945

  Thema's

 • 356 - Stukken betreffende Nederlandse (krijgs)gevangenen in Japanse kampen, 1942-1946

  Thema's

 • 356 - Stukken betreffende omgekomen Nederlandse krijgsgevangenen tengevolge van luchtaanvallen ten Westen van Tavoy, 1943

  Thema's

 • 358 - Stukken betreffende Nederlands-Indische krijgsgevangenen in Thailand en Birma, 1943-1945

  Thema's

 • 358 - Rapporten aan het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake bezoeken van vertegenwoordigers van het internationale Rode kruis aan Japanse interneringskampen. Afschriften, 1944-1945

  Thema's

 • 359 - Stukken betreffende het roven van geallieerde eigendommen door de Duitsers, 1942-1943

  Thema's

 • 360 - Stukken betreffende de repatriëring van Nederlandse arbeiders uit Frankrijk, Duitsland en Oost-Europa, 1943-1944

  Thema's

 • 361 - Stukken betreffende de houding van de neutrale landen ten opzichte van door de Duitsers geroofd goud, 1944

  Thema's

 • 362 - Stukken betreffende bezittingen van Nederlanders in Duitsland en de bezette gebieden, 1944-1945

  Thema's

 • 364 - Rapporten betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van Nederland en de overzeese gebiedsdelen. Met bijlagen,1945

  Thema's

 • 366-428 - Stukken betreffende de waarneming van Nederlandse belangen in Duitsland door Zweden, 1939-1948

  Thema's

 • 367 - Stukken betreffende de uitwisseling van Duitse consulaire ambtenaren in Nederlands-Indië tegen Nederlandse consulaire ambtenaren in Duitsland, 1940

  Thema's

 • 368 - Stukken betreffende geïnterneerde Nederlanders in Duitsland en geïnterneerde Duitsers in Nederlands-Indië. 1940

  Thema's

 • 369 - Stukken betreffende de evacuatie van het personeel van het Nederlands gezantschap te Berlijn naar Zwitserland, alsmede de evacuatie van het personeel van het Duits gezantschap in Den Haag naar Duitsland.
  1940

 • 370 - Stukken betreffende de inbeslagname van de inventaris van het Nederlands consulaat in Danzig door de Gestapo.1940

  Thema's

 • 371 - Stukken betreffende de arrestaties door de Duiters van hoge ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 1940

  Thema's

 • 372 - Stukken betreffende Nederlands personeel werkzaam op het Zweeds gezantschap te Berlijn. 1940-1941

  Thema's

 • 374 - Stukken betreffende het vertrek van Nederlandse consulaire ambtenaren uit Duitsland. 1940-1943

  Thema's

 • 377 - Stukken betreffende concentratiekampen in Duitsland en Nederlands-Indië. 1941-1942

  Thema's

 • 378 - Stukken betreffende het overlijden van Nederlandse gevangenen in Duitse concentratiekampen. 1941-1943

 • 379 - Stukken betreffende het zenden van Rode Kruis voedselpaketten naar Duitse concentratiekampen. 1941-1943

  Thema's

 • 380 - Stukken betreffende de verlenging van Nederlandse paspoorten door de Duitse autoriteiten. 1941-1943

  Thema's

 • 381 - Stukken betreffende de ondersteuning van behoeftige Nederlanders in Duitsland. 1941-1946

  Thema's

 • 382 - Stukken betreffende de evacuatie van Nederlands gezantschapspersoneel uit vijandelijk gebied, 1942

  Thema's

 • 384 - Stukken betreffende klachten over graaf von Rosen, chef van de afdeling bescherming van de Nederlandse belangen aan het Zweeds gezantschap in Berlijn inzake zijn loyale houding tegenover de Duitsers.
  1942-1944

  Thema's

 • 385 - Stukken betreffende de internering van dr H. Colijn en zijn echtgenote in Duitsland, 1942-1945 ,

  Thema's

 • 387-415 - Stukken betreffende de situatie van Nederlandse (krijgs)gevangenen in Duitse concentratiekampen, 1942-1946

  Thema's

 • 416 - Stukken betreffende de behandeling van Nederlandse krijgsgevangenen in Duitsland, 1943-1945

  Thema's

 • 417 -
  Correspondentie met het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de uitlevering van ontvluchtte krijgsgevangenen door Zwitserse douanebeambten aan Duitsland, 1943-1945

  Thema's

 • 418 - Stukken betreffende aan Nederlandse eigendommen toegebrachte oorlogsschade, 1943-1946

  Thema's

 • 419 - Stukken betreffende Nederlandse dwangarbeiders in Duitsland. 1944-1945

  Thema's

 • 420 - Stukken betreffende Nederlandse gevangenen in de gevangenis te Siegburg. 1944-1945

  Thema's

 • 421 - Stukken betreffende de toestand van de Nederlanders in de concentratiekampen "Sachsenhausen", "Natzweiler", "Neuengamme" en "Dachau". 1944-1945

  Thema's

 • 422 - Stukken betreffende tijdens bombardementen op Duitsland omgekomen Nederlanders. 1944-1945

 • 423 - Lijsten met namen van Nederlanders in Duitse kampen. Met bijlagen. 1944-1945

  Thema's

 • 424 - Stukken betreffende Nederlanders in Warschau.1944-1946

  Thema's

 • 425 - Stukken betreffende de toestand van de Nederlandse studenten in Duitsland, alsmede het overlijden van C.J. Nijst. 1944-1947

  Thema's

 • 426 - Stukken betreffende de organisatie en de afwikkeling van de afdeling repatriëring van het Nederlandse gezantschap te Stockholm, 1945-1946

  Thema's

 • 427 - Stukken betreffende de opsporing van vermiste Nederlanders, 1945-1947

  Thema's

 • 428 - Stukken betreffende de repatriëring van Nederlanders vanuit Polen en de Sovjetunie. 1945-1948

  Thema's

 • 429-430 - Stukken betreffende de waarneming van Nederlandse belangen in Denemarken door Zweden, 1940-1943

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 431-432 - Stukken betreffende de waarneming van Nederlandse belangen in Noorwegen door Zweden, 1940-1942

 • 432 - Stukken betreffende Nederlandse geïnterneerden in Noorwegen, 1940-1942

  Thema's

 • 433-436 - Stukken betreffende de waarneming van Nederlandse belangen in België door Zweden

 • 436 - Stukken betreffende de arrestatie door de Gestapo van de Zweedse consul te Brussel, J. Sassen Clingh, inzake de vervalsing van identiteitspapieren en het smokkelen van valuta, 1942-1943

  Thema's

 • 437 - Stukken betreffende de arrestatie van de archiefmedewerker van het Nederlandse gezantschap te Rome A. Luydjens inzake spionage en verspreiding van propagandamateriaal, 1940-1944

  Thema's

 • 437-442 - Stukken betreffende de waarneming van Nederlandse belangen in Italië door Zweden, 1940-1944

 • 439 - Stukken betreffende een verzoek van mevrouw Y.W. Wittenberg om financiële ondersteuning voor vertrek naar Aruba, 1941

  Thema's

 • 440 - Stukken betreffende de arrestatie van L. Keuls wegens spionage, 1941-1943

  Thema's

 • 443-450 - Stukken betreffende de waarneming van Nederlanse belangen in Frankrijk door Zweden, 1940-1946

  Thema's

 • 443 - Stukken betreffende de behandeling van Nederlandse vluchtelingen in bezet Frankrijk, 1940-1942

 • 445 - Stukken betreffende de behartiging van de Nederlandse belangen in Marokko door het Zweedse gezantschap in Casablanca, 1941

 • 446 - Stukken betreffende eventuele waarneming van Franse belangen in Nederlands-Indië (door Zweden), 1941-1942

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 447 - Stukken betreffende Nederlandse schepelingen in Frans Noord-Afrika, 1941-1942

  Thema's

 • 448 - Stukken betreffende de evacuatie van en ondersteuning aan Nederlandse joden in Vichy-Frankrijk, 1941-1943

  Thema's

 • 451 - Stukken betreffende de arrestatie van L,. Aletrino in Roemenië door de Duitsers, 1941

  Thema's

 • 451-454 - Stukken betreffende de waarneming van Nederlandse belangen in Roemenië door Zweden, 1941-1943

 • 453 - Stukken betreffende de ondersteuning van Nederlanders in Roemenië, 1941-1942

  Thema's

 • 454 - Stukken betreffende de inbeslagname van joodse eigendommen in Roemenië, 1943

  Thema's

 • 455-462 - Stukken betreffende de waarneming van Nederlandse belangen in Finland door Zweden, 1939-1949

  Thema's

 • 455 - Stukken betreffende de evacuatie van Nederlanders uit Finland, 1939-1940

  Thema's

 • 457 - Stukken betreffende de financiële ondersteuning aan Nederlanders in Finland door het Zweeds gezantschap te Helsinki, 1941-1943

  Thema's

 • 458 - Stukken betreffende het overmaken van geld aan het Zweeds gezantschap te Helsinki inzake de bescherming van de Nederlandse belangen in Finland, 1942

  Thema's

 • 459 - Stukken betreffende de inbeslagname van buitenlandse bezittingen in Finland, 1942

  Thema's

 • 461 - Stukken betreffende het overlijden van kapitein Waterman van het stoomschip "Rijn', alsmede de berging van het stoomschip, 1944-1949

  Thema's

 • 462 - Stukken betreffende het in Finse krijgsdienst treden van vrijwilliger A. Groen, 1945

  Thema's

 • 463 - Stukken betreffende de behartiging van de Nederlandse belangen in Griekenland door het Zweedse gezantschap te Athene, 1940-1943

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 464-466 - Stukken betreffende de waarneming van Nederlandse belangen in Joegoslavië door Zweden, 1940-1943

 • 466 - Stukken betreffende de leefomstandigheden van Nederlanders in Joegoslavië, 1941-1943

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 467 - Stukken betreffende de oorlogsverklaring tussen Nederland en Japan, 1941-1942

 • 467-470 - Stukken betreffende de waarneming van Nederlandse belangen in Japan door Zweden, 1941-1946

 • 468 - Stukken betreffende de inbeslagname van Nederlandse eigendommen in Nederlands-Indië door Japan, 1942

  Thema's

 • 469 - Stukken betreffende de arrestatie en evacuatie van Nederlanders in het verre Oosten, 1942

  Thema's

 • 476-477 - Verklaringen tot behoud van Nederlanderschap van Nederlanders in Duitsland, afgegeven aan de Zweedse vertegenwoordiging in Berlijn, Düsseldorf en Duisburg, 1940-1941 A-Z

  Thema's

 • 478 - Stukken betreffende de uitwijzing van Nederlandse vrijwilligers naar Duitsland door de Zweedse autoriteiten, 1941-1942

  Thema's

 • 480 - Stukken betreffende het vertrek van Nederlandse vrijwilligers naar Groot-Brittannië, 1942-1945

 • 481 - Ingekomen stukken van het consulaat-generaal te Stockholm inzake de Zweedse houding ten opzichte van Zweedse vluchtelingen, 1943

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 483 - Stukken betreffende klachten van vluchtelingen inzake hun situatie te Zweden, 1943-1944

 • 484 - Stukken betreffende Nederlandse vluchtelingen in het Zweedse kamp Rosöga, 1943-1944

  Thema's

 • 485 - Stukken betreffende Nederlandse vluchtelingen die zich in Zweden hebben aangemeld om als vrijwilliger te worden uitgezonden naar Engeland, 1943-1945

 • 486 - Stukken betreffende de instelling alsmede de liquidatie van het Bureau Zorg Uitgewekenen (BZU) te Stockholm, 1943-1945

  Thema's

 • 488 - Instructies van het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de behandeling van vluchtelingen die eventueel als vrijwilliger naar Engeland willen vertrekken, met bijlagen, 1943-1945

 • 488 - Stukken betreffende huwelijken van Nederlandse vluchtelingen in Zweden, 1943-1945

  Thema's

 • 489 - Stukken betreffende declaraties aan het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de gemaakte kosten door het Bureau Zorg Uitgewekenen ten behoeve van Nederlandse vluchtelingen in Zweden, 1943-1945

  Thema's

 • 491 - Stukken betreffende politiek onbetrouwbare Nederlanders die naar Zweden zijn gevlucht, 1943-1945

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 492-520 - Stukken betreffende Nederlandse uitgewekenen in Zweden die als vrijwilliger naar Engeland zijn vertrokken, 1940-1946

 • 534 - Stukken betreffende de aanwezigheid van vluchtelingen in Zweden, 1933-1939

 • 535 - Stukken betreffende de repatriëring van Nederlanders uit Zweden, 1933-1940

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 544 - Stukken betreffende het afleggen van verklaringen tot het behoud van de Nederlandse nationaliteit, 1941-1946

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 545 - Stukken betreffende naturalisatie van Nederlanders tot een andere nationaliteit, 1943-1944

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 546 - Stukken betreffende het toekennen van een Nederlands paspoort aan A.M. van Embden, 1943-1945

  Thema's

 • 570-573 - Rapporten inzake de politieke betrouwbaarheid van Nederlandse vluchtelingen in Zweden die eventueel naar Engeland zullen vertrekken, 1940-1945

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 574-578 - Stukken betreffende Nederlandse uitgewekenen in Zweden die niet als vrijwilliger naar Engeland zijn vertrokken, maar teruggekeerd zijn naar Nederland, 1943-1948

  Thema's

 • 579 - Correspondentie met het bijkantoor repatriëring in Malmö inzake de Nederlandse repatrianten, 1944-1945

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 581-587 - Rapporten van de Nederlandse dienst inzake de politieke betrouwbaarheid van Nederlanders die vanuit Duitse concentratiekampen naar Zweden zijn gekomen, 1944-1946 NB deels toegankelijk op nummer van het persoonsbewijs, deels toegankelijk op naam

  Thema's

 • 588 - Rapporten inzake de politieke betrouwbaarheid van Nederlanders in Zweden die niet naar Engeland zijn vertrokken, 1944-1946

  Thema's

 • 590 - Vergunningen van de Zweedse gemeente Lund om overleden Nederlanders aldaar te mogen begraven, 1945

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 591 - Correspondentie met het Rode Kruis inzake het opsporen van vermiste Nederlanders, 1945

  Thema's

 • 592-594 - Stukken betreffende Nederlanders die zich in Zweedse repatriëringskampen bevinden, 1945. NB. Het betreft de kampen, Robertshojd, Ryds-Brun en Skatas

  Thema's

 • 595 - Correspondentie met de regeringscommissaris voor de repatriëring, 1945

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 596 - Instructies inzake de organisatie van de afdeling repatriëring van het gezantschap, 1945

  Thema's

 • 597 - Stukken betreffende de door het Bureau Zorg Uitgewekenen gemaakte onkosten inzake de verzorging van Nederlandse vluchtelingen in Zweden, 1945-1946

  Thema's

 • 598 - Lijsten met namen van uit Polen gerepatrieerde Nederlanders, 1945-1946

  Thema's

 • 599 - Correspondentie met het joods wereldcongres, 1945-1946

  Thema's

 • 600 - Correspondentie met het ziekenhuis in Brevik inzake de repatriëring van Nederlanders naar Nederland, 1945-1946

  Thema's

 • 601 - Stukken betreffende Nederlanders die per vliegtuis vanuit Zweden naar Nederland zullen vertrekken, 1945-1946

  Thema's

 • 603 - Correspondentie met het Zweeds staatsbureau voor opsporing van buitenlanders (Statens utlänningskommission), 1945-1948

  Thema's

 • 611 - "Berichten van den Voorlichtingsdienst aan het Gezantschap der Nederlanden te Stockholm" met berichten uit Nederlandse kranten, bestemd voor Nederlanders te Zweden, nrs. 1 - 10. Stencils.1942 NB. De nrs. 2, 6, 7 en 9 ontbreken.

  Thema's

 • 612-614 - "De Fakkel", maandelijkse uitgave van de persafdeling van het Nederlandse gezantschap te Stockholm met berichten over bezet en bevrijd Nederland bestemd voor de Nederlandse kolonie te Zweden, 1943-1945
  NB. Van jaargang 1943 ontbreken de nummers 3,4,8; van jaargang 1944 ontbreken de nummers 1,2,6, 9, 10 en 12; Van jaargang 1945 ontbreken de nummers 3, 4 en 5

  Thema's

 • 615-616 - "NV voor vrijheid en recht", maandelijkse uitgave van het Bureau Zorg Uitgewekenen en de persafdeling van het gezantschap te Stockholm waarin leden van de Nederlandse kolonie in Zweden konden publiceren.
  1944-1945 NB. 1944, nrs. 10-12 en 1945, nrs. 1-3

  Thema's