Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gezantschap te Noorwegen (Oslo), 1945-1954

Omschrijving

In de Noorse hoofdstad Oslo werd in 1923 jhr. mr. H.M. van Haersma de With benoemd als tijdelijk zaakgelastigde. In 1925 werd mr. J.D.
Ketwich Verschuur benoemd als tijdelijk zaakgelastigde. In 1936 verwierf dr. G.A. Scheltus als tijdelijk zaakgelastigde een zelfstandige status en in 1939 werd hij benoemd als gezant in Oslo. Als gevolg van de Duitse inval in Noorwegen werd Scheltus in disponibiliteit gesteld. Het lukte hem in 1940 te vluchten naar het neutrale Zweden en werd in 1941 benoemd als gezant in Stockholm. De Nederlandse belangen in Noorwegen werden waargenomen door het Zweeds gezantschap in Oslo. Op 24 juli 1943 werd jhr. mr. H.M. van Haersma de With benoemd als gezant bij de gevluchte Noorse regering in Londen. In mei 1945 werd de zetel van het gezantschap weer verplaatst naar Oslo en werd G.P. Luden benoemd als gezant. Hij werd in 1949 opgevolgd door dr. R. Flaes. In 1953 werd jhr. mr. M.P.M. van Karnebeek benoemd als gezant te Oslo.

Het archief van het gezantschap te Noorwegen over de periode 1945-1954 bevat o.a. stukken m.b.t. opsporing van door de Duitsers geconfisceeerde schepen in Noorwegen en stukken betreffende regelingen van door Nederlanders geleden oorlogsschade. In het archief zijn tevens lijsten van Nederlandse vluchtelingen in Noorwegen in 1945 gerepatrieerd naar Nederland aanwezig. Het archief bevat ook een register en stukken met betrekking tot politiek onbetrouwbare Nederlanders.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid
 • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 185 - Stukken betreffende de Nederlandse consulaten in Noorwegen alsmede de houding van de consuls gedurende de Duitse bezetting. 1945-1954

  Thema's

 • 235 - Rapport inzake het slechte functioneren van de kampleiding in de Noorse kampen te Halden en Ystehede. 1945

  Thema's

 • 236 - Lijsten van Nederlandse vluchtelingen in Noorwegen gerepatriëerd naar Nederland. 1945

  Thema's

 • 237 - Stukken betreffende de vluchteling Chr. M. Schout inzake de vaststelling van zijn nationaliteit. 1945-1946

  Thema's

 • 238 - Stukken betreffende de opsporing van door de Duitsers geconfisceerde schepen in Noorwegen. 1945-1950

  Thema's

 • 239 - Stukken betreffende de executie van P.C. Winnemuller door de Duitsers in Noorwegen. 1945-1949

  Thema's

 • 240 - Stukken betreffende de oprichting alsmede de werkzaamheden van de afdeling Repatriëring van het gezantschap. 1945-1950

  Thema's

 • 243 - Stukken betreffende de regelingen van geleden oorlogsschade door Nederlanders en Noren. 1946-1951

  Thema's

 • 248 - Register van betrouwbare en onbetrouwbare Nederlanders in Noorwegen. 1944-1945

  Thema's

 • 249 - Stukken betreffende de colloboratie van de Nederlandse firma W. van Wienen. 1944-1947

  Thema's

 • 251 - Stukken betreffende politiek onbetrouwbare Nederlanders. 1945-1947

  Thema's

 • 294 - Stukken betreffende Nederlandse oorlogsgraven in Noorwegen. 1945-1954

  Thema's

 • 303 - Minuten van uitgaande stukken inzake de bescherming van Nederlandse belangen in Noorwegen gedurende de Tweede Wereldoorlog, 1945

  Thema's