Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Gerechtshof Amsterdam, 1940-1949

Omschrijving

Het gerechtshof in Amsterdam is gelijk met de andere vier gerechtshoven in Nederland (Leeuwarden, Arnhem, 's-Gravenhage en 's Hertogenbosch) in 1876 ingesteld ter vervanging van de Provinciale Gerechtshoven (het Provinciaal Gerechtshof in Noord-Holland was eveneens te Amsterdam gevestigd). Het gerechtshof in Amsterdam kreeg toen een rechtsgebied (ressort) , dat de arrondissementen Utrecht, Alkmaar, Haarlem en Amsterdam omvat. Het gerechtshof is belast met de rechtspraak in straf- rekest- en burgerlijke zaken, waarvan in eerste aanleg de vonnissen uitgesproken en de beschikkingen gegeven zijn door de rechtbanken die in zijn ressort gelegen zijn en tegen welke vonnissen en beschikkingen hoger beroep is ingesteld. Aanvankelijk bestonden er bij het gerechtshof één kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken en één kamer voor de behandeling van strafzaken. Voor de burgerlijke zaken kwam er bij het hof in Amsterdam in 1910 een tweede kamer en in 1920 een derde kamer. In de jaren dertig kwam er een tweede kamer voor strafzaken, de beide strafkamers waren toen de Vierde en Vijfde Kamer. In 1941 werd er een Economische Kamer voor strafzaken ingesteld voor de berechting van overtredingen van diverse economische wetten en besluiten, zoals de Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939, de Distributiewet 1939 en het Voedselvoorzieningsbesluit. Deze kamer bestond tot 1945. Voor de behandeling van de overige strafzaken was er in de periode 1943- 1946 slechts één kamer.In de periode 1943-1945 waren er alleen de Eerste en de Tweede Kamer voor burgerlijke zaken. Incidenteel behandelde de Vijfde Kamer ook burgerlijke zaken, zoals in 1940 en in 1948. In de maanden juli en augustus van elk jaar werd er één kamer voor zowel de burgerlijke zaken als voor de strafzaken ingesteld, de zgn. Vacantiekamer.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria