Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz

Omschrijving

Het onder Seyss-Inquart staande Nederlandse bestuur werd geleid door de ambtelijke hoofden van de departementen, de secretarissen-generaal. Voor het toezicht op de Nederlandse bestuursorganen werden vier Generalkommissariate in het leven geroepen, waarvan het Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz onder leiding van dr. Friedrich Wimmer. Het Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz had zijn standplaats lange tijd in Den Haag. Vanaf herfst 1943 tot kort voor het einde van de bezetting waren de meeste afdelingen in Apeldoorn gevestigd. Afdelingen waren o.a. de Hauptabteilung für Allgmeine Angelegenheiten, de Hauptabteilung Inneres, de Hauptabteilung Erziehung und Kirchen, de Hauptabteilung für Wissenschaft, volksbildung und Kulturpflege en de Hauptabteilung Justiz. Onder het Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz vielen wetgeving, binnenlands bestuur en justitie (met uitzondering van politiezaken), cultuur, onderwijs, kerkelijke aangelegenheden, volksgezondheid en jeugdzorg.

In dit archief is dan ook informatie te vinden over allerhande onderwerpen.

Thema's

Indeling

  • Duitse instellingen en personen tijdens de bezetting in Nederland

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers