Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeentesecretarie, Barneveld

Omschrijving

Op het moment van de bezetting was Johan Westrik burgemeester van Barneveld. Hij werd aangesteld als burgemeester op 20 april 1925 en hij moest deze post gedwongen neerleggen op 1 juni 1946. De burgemeester moest onderduiken in augustus 1944 omdat hij een weermachtsorder negeerde.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Zie inventarisnummers 1 en 5-6 voor de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W. Nummers 338-356 betreffen personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummeres 397-410 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 410 - Stukken betreffende personen van wie de houding en gedrag gedurende de bezettingstijd nader dient te worden bekeken. 1945

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers