Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeentelijke afdeling van het openbaar lichaam De Wieringermeer, sinds 1941 de gemeente Wieringermeer (1930) 1938 - 1985 (1989) Deel I Secretariearchief (1930) 1938-1985 (1989)

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1.1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.11 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.13 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers