Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Gemeentebestuur van Uitgeest en Markenbinnen

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-89 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 600-642 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 643-667 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid
 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 251 - Lidmaatschap van een Molest-risico verzekering voor gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen. 1941-1945

  Thema's

 • 351-362 - Kasboeken van inkomsten en uitgaven. 1940-1945

  Thema's

 • 364-369 - Maandstatenboeken. 1940-1945

  Thema's

 • 370-387 - Verzamelpostenboeken. 1940-1945

  Thema's

 • 473-478 - Lijst van afgegeven bevelschriften tot betaling. 1940-1945

  Thema's

 • 479 - Register van bedragen, ontvangen van en betaald aan de Bank voor Nederlandsche gemeenten. 1941-1945

  Thema's

 • 562 - Benoeming en ontslag van W.J. Masdorp als burgemeester van Uitgeest. 1943-1948

  Thema's

 • 653 - Opnemen van een vondeling in het bevolkingsregister. 1942-1944

  Thema's

 • 654 - Mededelingen inzake de vermissing of het overlijden van Uitgeester inwoners gedurende de Tweede Wereldoorlog. 1945-1961

  Thema's

 • 972 - Stukken betreffende de luchtbeschermingsdienst in de gemeente Uitgeest. 1940

  Thema's

 • 1260 - Stukken betreffende de vordering van kerkklokken door de bezettende Duitse macht tijdens de Tweede Wereldoorlog en de plannen rond de verkoop van de zogenaamde Hemony-klok van de N.H. Kerk. 1943-1955

  Thema's

 • 1333 - Inschrijvingsregisters voor de dienstplicht voor de jaren 1941-1964. 1941-1964

  Thema's

 • 1334 - Toekennen schadeloosstelling van door de Duitse weermacht in gebruik genomen roerende goederen. 1944-1945

  Thema's

 • 1335 - Maatregelen en gebeurtenissen tegen personen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. 1945-1947

  Thema's