Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur van Leeuwarden, 1811-1941

Omschrijving

Het archief vormt de papieren neerslag van het handelen van de opeenvolgende Leeuwarder overheidsbesturen. Onder inventarisnummer 1 - 532 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 1692 en 1730 - 1774 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder nummers 3326 - 5078 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers