Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Nistelrode, 1930 - 1969

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder het hoofdstuk 'Stukken van Algemene Aard' zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Zie het hoofdstuk 'Personeel' voor stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers