Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Nibbixwoud 1942-1978

Omschrijving

De gemeente is gedurende de oorlogsperiode gespaard gebleven voor extreme calamiteiten zoals een inundatie of bombardement. Toch dienen enkele gebeurtenissen niet onvermeld te blijven. Op 17 april kregen de Joden uit de regio het bevel om naar Amsterdam te vertrekken en in augustus 1944 vond er te Hauwert een vuurgevecht met de Sicherheitsdienst plaats.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-34 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 419-464 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 493-521 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers