Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Herpen, 1814 - 1941

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-26a zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Zie het hoofdstuk 'Personeel' voor stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers