Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Geffen, 1940-1969

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 257-278 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 219 - Algemene correspondentie justitie; Kantongerecht Oss; archief bijzondere rechtspleging; Algemene circulaires; Raad van toezicht van de orde van advocaten; Vervolging; Strafoplegging; Gratie en amnestie, 1941-1962

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers