Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het gemeentebestuur Bloemendaal (gemeente Bloemendaal), 1940-1988

Omschrijving

Op 14 mei 1940 capituleerde Nederland. Het gemeentebestuur kwam onder toezicht van de bezetter te staan. Op 17 juli 1941 was de laatste vergadering van de gemeenteraad. Op last van de Duitse bezetter werden de werkzaamheden van de raad stilgelegd. De bevoegdheden van de raad werden overgenomen door de burgemeester. Burgemeester Den Tex werd op 12 september 1941 geschorst uit zijn functie. Dit naar aanleiding van zijn onwelwillendheid ten aanzien van de uitvoering van de door de Duitse bezetter opgelegde verordeningen. Op 25 november werd de NSB-burgemeester J.W. Zigeler geïnstalleerd.
De bevolking van Bloemendal werd in de oorlgosperiode geconfronteerd met verplichte evacuaties. Er moest plaats gemaakt worden voor de kustverdedigingswerken van de Duitse Wermacht. De gemeente Bloemendaal had ook last van bominslagen van enkel "verdwaalde" bommen. In de oorlogsjaren verloren 162 ingezetenen, onder wie vele joodse mensen het leven. In de duienen ten noorden en ten zuiden van de Zeeweg werden in de oorlogsjaren verzetsstrijders door de Duitse Weermacht gefusilleerd waaronder de bekende verzetstrijder Hannie Schaft. Na de Duitse capitulatie keam burgemeester Den Tex op 7 mei weer terug in Bloemendaal en hervatte zijn ambt.

Notulen van openbare raadsvergaderingen uit de jaren 1940-1941 en vanaf 25 oktober 1945-3 september 1946 zijn te vinden onder de inventarisnummers 1-3. Inventarisnummer 3475 bevat woordelijke verslagen van de raadsvergaderingen van november 1945-1946. Voor notulen van besloten raadsvergaderingen 1945-1949, zie inventarisnummer 46. Onder inventarisnummer 49 vindt u besluiten van de burgemeester, waarnemende de taak van de gemeenteraad, 1941-1945. Voor besluitenlijsten van de vergaderingen van burgemeester en wethouders 1940-1946, zie inventarisnummers 51-55.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers