Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Alkmaar, 1945-1988

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente.

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 2753 - Stukken betreffende strafvordering. Opsporing van oorlogsmisdrijven, 1945

  Thema's

 • 2754 - Stukken betreffende overnemen werkzaamheden politieke recherche. Afdeling. Declaraties, 1947-1949

  Thema's

 • 2755 - Stukken betreffende bijzondere gerechtshoven en tribunalen. Medewerking bij opsporing en vervolging van door de --- te berechten feiten, 1945 Samenstelling tribunaal in het arrondissement Alkmaar, 1945-1946

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers