Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeente Zwolle, Gemeentepolitie

Omschrijving

Een jaar na de Duitse inval in mei 1940 vond er een commandowisseling plaats. De toenmalige commissaris werd door de bezetter in 1941 uit z'n functie ontheven, aangezien hij gevaarlijk werd geacht voor de openbare orde en veiligheid. Hij werd vervangen door een N.S.B.-commissaris. De Duitse autoriteiten hadden geen enkel vertrouwen in de Zwolse politie en plaatsten leden van de zogenaamde Schalkhaarpolitie bij het korps. Op 30 april 1943 weigerde de Zwolse politie op te treden tegen stakers in verschillende bedrijven en openbare diensten. In 1945 vluchtten de N.S.B.-commissaris en enkele leden van de Schalkhaarpolitie naar Groningen; de afgezette commissaris trad in mei 1945 weer in functie. Vijf politiemensen werden gestaakt (op non-actief gesteld) op grond van onbetrouwbaarheid; drie van hen werden na de Zuivering wederom in het korps opgenomen.

Het archief bevat met betrekking tot de oorlogsjaren jaarverslagen, maand- en weekrapporten, dag- en nachtrapporten, personele stukken, arrestantenregisters, processenverbaal, etc.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers