Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Zoetermeer, 1940-1961

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk II.I.Bvindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden, in hoofdstuk II.II.C.2 stukken over personeelsaangelegenheden bij de politie. In hoofdstuk II.II.A zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers