Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Yerseke, 1715-1969

Omschrijving

Tijdens de mobilisatie van 1939 werden te Yerseke soldaten gelegerd. Niet ver van het dorp bevond zich de zogenaamde Zanddijkstelling. Tijdens de meidagen van 1940 werden de bewoners geëvacueerd, omdat het dorp in de vuurlinie lag. Yerseke leed behoorlijk schade: vijfenvijftig woningen werden vernield, acht zwaar beschadigd en achtentwintig minder tot licht beschadigd. Zeventig gezinnen werden dakloos. Nadat Yerseke in oktober 1944 al bevrijd was, liep het dorp nog schade op door een V-I die op 29 maart 1945 op het dorp terechtkwam. In 1942 werd de centrale keuken opgericht. In dit zelfde jaar werd de burgemeester Yerseke uit zijn ambt gezet en vervangen door een NSB-er. Ook vanuit Yerseke werden mannen in Duitsland te werk gesteld. Veel goederen werden tijdens de oorlogsdagen in beslag genomen waaronder ook diverse schepen die later niet meer werden teruggevonden.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In sectie 'Stukken van Algemene Aard' hoofdstuk III.A zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie 'Stukken betreffende bijzondere onderwerpen' hoofdstuk I.7 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk II, paragraaf 10.2 en 10.3 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers