Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente Wittem. 1931-1981

Omschrijving

Bij de inval van de Duitse troepen op 10 mei 1940 ontstond in de gemeente enige schade. Het college van burgemeester en wethouders bestond op dat moment uit respectievelijk mr W.J.H.M. Merckelbach en H.Schürmann en H. Direcks. In de loop van 1941 namen de meeste burgemeesters in Nederland ontslag uit ongenoegen over het beleid van de Duitse bezetter. Zo ook burgemeester Merckelbach in Wittem. Hij werd in december 1941 opgevolgd door N.S.B.-burgemeester H. Kousen, afkomstig uit Kerkrade. De Duitse bezetter had inmiddels de gemeenteraden opgeheven per september 1941. De burgemeester en wethouders namen in het vervolg de taken van de raad waar.
Eind september 1944 werd de gemeente bevrijd door het Amerikaanse leger. Op 24 september volgde het ontslag voor burgemeester Kousen. Oud-burgemeester Merkelbach, die na zijn ontslag in 1941 als advocaatprocureur had gewerkt, nam het burgemeestersambt weer over. Tezamen met de wethouders Schürman en Direcks vormde hij het gemeentebestuur.

Tot 1999 was Wittem een zelfstandige gemeente. In dat jaar werd de gemeente samengevoegd met de gemeente Gulpen, tot de fusiegemeente Gulpen-Wittem. Gulpen en Wittem waren in hun toenmalige vorm ontstaan bij de herindeling van 1982, die dat jaar in de gehele regio plaatsvond. Wittem kreeg bij die gelegenheid een nieuwe vorm door de toevoeging van gedeelten van de destijds opgeheven gemeenten Slenaken en Wijlre.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder 2.A.2.1. en 2.A.2.2. zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het college van B&W te vinden. Onder 2.B.2.4. vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder 2.B.2.5.4.5. bevinden zich stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u, in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers