Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Wieringen 1816-1979

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1.1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.5 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.9 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 742 - Afschriften van brieven van de politieke recherche afdeling, district Alkmaar en het tribunaal voor het arrondissement Alkmaar betreffende politieke delinquenten gericht aan de burgemeester van Wieringen, 1946-1948

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers