Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeente Wanneperveen (1942-1973)

Omschrijving

De gemeente telde in 1938 1610 inwoners, in 1972 1788. Hoewel er geen Duitse soldaten waren ingekwartierd in Wanneperveen, ging de oorlog niet geheel aan de gemeente voorbij. Op 7 juni 1943 werden, tijdens een overval op het gemeentehuis, blanco persoonsbewijzen, zegels, het bevolkingsregister en het woningregister ontvreemd . Op 19 november van datzelfde jaar werd een razzia gehouden. In die nacht is burgemeester P.K. Roege gefusilleerd. Ook had de bezetter grote belangstelling voor de vermeende bodemschatten van de Roeckebosch. De bodem werd tot een diepte van 1400 à 1500 meter onderzocht, maar er werd niets gevonden. In 1949 vond de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) wel een gasveld in de Roeckebosch.

Inventarisnummer 20 bevat notulen met besluitenlijsten van vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders 1942-1955
Zie ook de inventaris Gemeente Wanneperveen (1811-1937) nummer toegang 34

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers