Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeente Terschelling (1811) 1900-1943 (1952)

Omschrijving

Tot 1942 viel Terschelling onder Noord-Holland.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In paragraaf 06.01 en 06.02 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In paragraaf 06.13 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In paragraaf 06.17 en 06.34 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers