Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente Simpelveld. 1942-1981

Omschrijving

De huidige gemeente Simpelveld is in 1982 ontstaan uit een fusie van de toenmalige gemeente Bocholtz en Simpelveld

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder 2.1.312 en .-2.1.32. zijn de notulen van vergaderingen en de besluiten van de gemeenteraad en het college van B&W te vinden. Onder 2.1.8. vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder 2.2.04. bevinden zich stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u, in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers