Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente (Prinsen)beek, 1942-1962

Omschrijving

In 1942 ontstond de gemeente Beek uit een gedeelte van de gmeente Princenhage. Vanaf 1951 heette de gemeente Prinsenbeek, in 1997 is de gemeente opgegaan in Breda.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1.1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.7 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 3.4.2 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers