Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Poortvliet 1580-1952

Omschrijving

Inventarisnummers 48 en 56 bevatten notulen van vergaderingen van de gemeenteraad respectievelijk Burgemeester en Wethouders. Correspondentie van Burgemeester en Wethouders met betrekking uit de oorlogsperiode is te vinden in de inventarisnummers: 193-215, 247-253 en 359-362. Alfabetische registers van ingekomen stukken en verhandelde zaken bij en door Burgemeester en Wethouders met betrekking tot de jaren 1939-1946 bevinden zich in de inventarisnummers 290-297. Inventarisnummer 372 bevat een register van publicaties uitgaande van de Burgemeester (en Wethouders) 1939, 1940-1952. Gemeentelijke instructies, reglementen en verordeningen periode 1921-1951 bevinden zich in inventarisnummer 376. Inventarisnummers 636-641 bevatten registers van persoonskaarten en inventarisnummers 643 en 645 bevatten registers van personen die zich hebben gevestigd in de gemeente en die naar elders zijn verhuisd in de oorlogsperiode.


Er bevinden zich in dit archief de volgende gedeponeerde archieven die betrekking hebben op de oorlog: Archief van de afdeling Poortvliet van de Nederlandse vereniging van luchtbescherming, 1927-1953; Archief van de agent der arbeidsbemiddeling te Poortvliet, C.J. Steenpoorte, 1940-1943; Archief van de stichting Nationale Hulpactie Roode Kruis (HARK), afdeling Poortvliet, 1945-1946.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers