Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Poederoijen, 1811-1955

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Poederoijen

Notulen van vergaderingen van de gemeenteraad 1947-1941(10 augustus) zijn te vinden onder de inventarisnummers 115/10-115/11, besluitenlisten van het college van burgemeester en wethouders van 1939-1946onder de inventarisnummers 115/29-115/33. Inventarisnummer 115/39 bevat besluiten van de burgemeester, waarnemende de taak van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders ten tijde van de Duitse bezetting en kort na de bevrijding, 1941-1945. Personeelsdossiers bevinden zich in inventarisnummers 115/670-115/679; 115/679 en 115/674 (veldwachters); 115/2076-115/2111(onderwijs). Persoonskaarten van inwoners 1930-1955 van de gemeente Poederoijen zijn samengevoegd met de persoonskaarten van de gemeenten Brakel en Zuilichem. Hieronder bevinden zich kaarten van overleden of vertrokken inwoners. De persoonskaarten bevinden zich in het archief van de gemeente Brakel. Overlijdensverklaringen met vermelding van de doodsoorzaken, 1940-1949 bevinden zich in inventarisnummers 115/1443-115/1444.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers