Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente Nieuwstadt, (1922) 1942-1981

Omschrijving

De gemeente Nieuwstadt had van de Duitse bezetting veel te lijden. Gedurende vijf maanden liep de frontlijn door het grensgebied van de gemeente, vlak langs de bebouwde kom. De laatste twaalf dagen voor de bevrijding op 29 september 1944 lag Nieuwstadt onder zwaar geallieerd artillerievuur, terwijl het na de bevrijding gedurende vier maanden door Duitse kanonnen werd beschoten.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-31 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 176-213 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 265-297 en 659-668 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers