Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente Nieuwenhagen (1914) 1940-1981

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk1.5 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 1.5.3 en hoofdstuk 2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 4.4 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers