Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente Muntendam (1762) 1811-1948 (1957)

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van het gemeentebestuur Muntendam.

Registers van notulen van vergaderingen van de raad uit de periode 1934-1954 zijn te vinden in inventarisnummer 19. Een index op de besluiten van de raad en het college van Burgemeester en Wethouders, 1880-1948 is te vinden onder inventarisnummer 23. Inventarisnummers 49-52 bevatten besluiten met bijbehorende correspondentie van de raad uit de jaren 1939-1946. Inventarisnummers 55-57 bevatten besluiten van de burgemeester ter vervanging van de gemeenteraad uit de periode 1941-1945. Onder de inventarisnummers 85-86 zijn registers van notulen van vergaderingen van burgemeester en wethouders aanwezig van 1936-1948. Inventarisnummers 91-92 bevatten besluiten van het college van burgemeester en wethouders, 1945-1946. Correspondentie met betrekking tot de periode 1918-1948 is te vinden onder de inventarisnummers 313-723. Deze correspondentie is geordend volgens het rubriekenstelsel. Een overzicht van de rubrieken is te vinden in bijlage 1 van de inventaris. Dit zijn onder andere de rubrieken armwezen/Winterhulp; arbeidsdienst; distributie; dienstplicht; gemeentebestuur; handel en nijverheid; inlichtingen personen; inkwartiering/paarden- en motorvordering; justitie en politie; kabinet-algemene zaken; kabinet justitie en politie; kabinet ondersteuning; kabinet Nederlanderschap en vreemdelingen; kabinet luchtbescherming; kabinet militaire zaken; luchtbescherming; middelen van vervoer; Nederlander -ingezetenschap en vreemdelingenwet; onderwijs; verordeningen; verschillende zaken buitengewone omstandigheden; vuurwapenwet. Inventarisnummers 730-738 bevatten registers van ingekomen- en uitgaande stukken geregistreerd per rubriek, 1926-1948 (met hiaten) In het gedeponeerde archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn persoonskaarten 1939-1979 (inventarisnummers 280-297); registers van ingekomen personen 1934-1941 (inventarisnummers 329-1941) en registers van huisnummers 1938-1948 (met inkwartiering) te vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers