Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Merkelbeek, (1912) 1940-1981 (1983)

Omschrijving

Er waren in Merkelbeek voor de Duitse inval geen verdedigingslinies c.q kazematten aanwezig. De Duitse troepen konden hierdoor ongehinderd door stoten zonder verzet. Dat was in zoverre goed dat er geen gevechtshandelingen plaats vonden in Merkelbeek en er direct geen slachtoffers vielen. Indirect waren er wel enkele Merkelbeekenaars te betreuren zoals J. Dohmen, W. Stuijts en J. Rademakers. Later vonden in het land jodenvervolgingen plaats, ook in Merkelbeek. Ook werden enkele binnen de gemeente Merkelbeek opgepakt die zich openlijk tegen het Duitse regime keerden waaronder pater Nobis en pater Titus Brandsma die het leven lieten in een
concentratiekamp. Mannen in Merkelbeek wisten zich te ontrekken aan tewerkstellingen doordat zij waren ondergedoken. Ook werden in Merkelbeek, met goede afloop, gedurende de oorlog jodenkinderen verborgen bij gezinnen. De oorlog voor Merkelbeek duurde tot 1944. In 1943 werd de NSB’er J.M.L. Franssen benoemd tot plaatsvervangend burgemeester van de gemeente Merkelbeek én de gemeente Jabeek. In 1944 werd J.M.L. Franssen ontslag verleend ingevolge het zuiveringsbesluit 1945.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In Hoofdstuk 1.1. zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In Hoofdstuk 2.2. vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.3.4. zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het archief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers