Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Maasdriel, 1945-1979

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Maasdriel in de periode 1945-1979.

Inventarisnummers 203/113 en 203/114 bevatten persoonsdossiers van burgemeesters. Inventarisnummer 203/1131 bevat een register van ontvangen kennisgevingen van zogenaamd 'toevallig overlijden' (overlijden van inwoners tijdens verblijf in andere gemeenten), 1941-1961. Inventarisnummer 203/1151 bevat stukken betreffende de benoeming, de bezoldiging en het ontslag van ambtenaren van de burgerlijke stand, 1945-1966. Persoonskaarten (onder andere van overleden of vertrokken inwoners) bevinden en woningkaarten zich in het archief van de gemeente Maasdriel 1980-1989 (archiefblok 207). Mogelijk bevindt zich in de genoemde inventarisnummers oorlogsgerelateerde informatie.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers