Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeente Kuinre (1818-1972)

Omschrijving

Inventarisnummers 273-285 bevatten ingekomen stukken bij het college van Burgemeester en Wethouders, ingedeeld volgens het rubriekenstelsel. Deze rubrieken staan onder bijlagen in de inventaris vermeld, inclusief de jaartallen waarin met betrekking tot deze rubrieken bij B&W ingekomen stukken aanwezig zijn. Met betrekking tot de oorlogsperiode zijn dit: Dienstplicht; distributie; evacuatie;inkwartiering; luchtbescherming; oorlogsslachtoffers; openbare orde; rechtsherstel; voedselvoorziening; vorderingen en Zuiveringswet. Voor de jaartallen zie de inventaris (bijlagen rubrieken).
Inventarisnummers 368-370 bevatten registers ingekomen stukken en verzonden stukken 1938-1953. Inventarisnummers 548-557 bevatten personeelsdossiers uit de periode 1844-1972. Wellicht bevindt zich hieronder informatie met betrekking tot de oorlogsperiode. Ditzelfde geldt voor de inventarisnummers 1090-1091; 1096-1097 en 1099-1106: Respectievelijk: Registers van ingekomen personen 1930-1951, registers van vertrokken personen 1930-1957 en registers bevattende afschriften van persoonskaarten van vertrokken en overleden personen (1939-1965)

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers