Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Ijlst, (1917) 1934-1983

Omschrijving

Door de geïsoleerde ligging van Ijlst is er in de oorlogsjaren weinig gebeurd in de gemeente. Wel moest burgemeester Langman op 21 maart 1945 wegens moeilijkheden met de Sicherheitsdienst en werden een maand voor de bevrijding twee Ijsltenaren die lid waren van de NBS door de SD gearresteerd en waarschijnlijk gefusilleerd.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk I zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk II.A.13 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk II.B.1 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 837 - Verstrekte inlichtingen omtrent van oorlogsmisdrijven verdachte personen, 1946

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers