Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Gemeente het Bildt (1832) 1912-1984 (1996)

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder 06.01 en 06.02 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. 06.13 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder 06.16 en 06.17 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers