Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Heerhugowaard 1934-1949

Omschrijving

Zoals in zoveel gemeenten werd ook te Heerhugowaard de burgemeester ontslagen uit zijn ambt (op 7 januari 1944) door de Commissaris Generaal voor Bestuur en Justitie en vervangen door een NSB gezinde-burgemeester. Op 29 mei 1945 heeft de heer Sutman Meijer zijn ambt weer hervat.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.A.2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.B.2 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers