Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Haskerland, 1918-1967

Omschrijving

In december 1940 was door de gemeente Herema State aangekocht van de familie Vegelin van Claerbergen. Hoewel de State nog niet beschikbaar was voor de gemeente (de familie mocht er nog blijven wonen en in de loop van de oorlog werden er ook mensen gehuisvest die door de bezetter waren verdreven uit hun eigen woonomgeving) moest de kelder van de State toch al dienen als -veiliger- bewaarplaats voor een deel van het archief. De oude bevolkingsregisters waren tijdens de bezetting door de Duitsers opgeborgen in de kluis van de Amsterdamsche Bank.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder A1 en A2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het college B&W te vinden. Onder A11 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder B1 vindt u stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers