Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Giessendam, 1470-1956

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Giessendam, 1470-1956.

Notulen van openbare vergaderingen van de gemeenteraad, 1938-1941, 1945-1946 bevinden zich in inventarisnummers 72-73. Inventarisnummer 76 bevat notulen van geheime cq besloten vergaderingen en van de gemeenteraad 1908-1954. Notulen van vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders 1938-1947 bevinden zich in de inventarisnummers 100-103. Inventarisnummer 174 bevat een register van ingekomen stukken uit de periode 1938-10 mei 1941. Inventarisnummer 175 bevat een register van uitgaande stukken met betrekking tot de jaren 1934-1941

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers