Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente Castricum (1905) 1938 - 1980 (1985)

Omschrijving

De oorlogsjaren 1940-1945 zijn niet ongemerkt voorbij gegaan aan Castricum. In 1940 nam Castricum nog evacues op uit Den Helder, maar in de jaren 1942-1944 werd het kustgebied ontruimd op last van de Duitse bezetter. De bewoners werden ondergebracht bij naburige gemeentes als Alkmaar en Heemskerk. Op last van de Duitse bezetter werden woningen en boerderijen gesloopt, vermoedelijk om plaats te maken voor de kustverdediging.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.3.2 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers