Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente Brakel, Poederoijen, Munnikenland en Loevestein 1810-1811 en Brakel 1811-1955

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Brakel 1811-1955.

Inventarisnummers 116/18-116/19 bevatten notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad met betrekking tot de jaren 1935-1955. Zie inventarisnummer 116/41 voor de besluiten van de burgemeester, waarnemende de taak van de gemeenteraad (17 september 1941-8 augustus 1945) en het college van burgemeester en wethouders ten tijde van de Duitse bezetting en kort na de bevrijding. Inventarisnummer 116/22 bevat notulen van de besloten vergaderingen van de gemeenteraad, 1936-1954. Rubrieken 2.2.1.3.2 en 2.2.2.12.2.2 bevatten stukken over medewerkers in algemene dienst respectievelijk personeel van de openbare lagere school. Voor financiële stukken (begrotingen, boekhouding, jaarrekeningen) uit de oorlogsjaren, zie rubriek 2.2.1.5.3. Woningkaarten (kaarten met straatnamen, huisnummers en gegevens hoofdbewoners van woningen) en persoonskaarten betreffende de periode 1933-1955 bevinden zich in het archief van de gemeente Brakel over de periode 1955-1998.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers