Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Gemeente Bingelrade (1912) 1940-1981 (1983)

Omschrijving

Op 10 mei 1940 staken de Duitsers de grens over bij Jabeek. Daar er geen of weinig tegenstand werd geboden marcheerden de Duitsers naar de omliggende gemeenten. Er was geen sprake van burgerslachtoffers en evacués. Wel was er sprake van materiele schade aan woningen en zelfs aan het gemeentehuis ten gevolge van de gevechtshandelingen. Ook werden enkelen koeien en een paard gedood. De oorlog in Bingelrade duurde tot 1944. Het eerste contact met de bevrijders vond plaats op
18 september 1944. Op die dag rolden de eerste Amerikaanse tanks Bingelrade binnen om het dorp van de Duitse bezetters te bevrijden. De tweede oorlog is eigenlijk aan Bingelrade voorbijgegaan.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In Hoofdstuk 1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In Hoofdstuk 2, paragraaf 2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.3.4. zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het archief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers