Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Gemeente Alkmaar (1901) 1920 - 1944 (1952)

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 18 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 25 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers