Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de firma D. Sala en Zonen, kunsthandel en lijstenmakerij te Leiden, (1855) 1858-1943

Omschrijving

Een deel van het archief, met name correspondentie met kunstschilders, van kunsthandel en lijstenmakerij Sala (periode 1850-1932) bevindt zich in het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie te Den Haag.

De inventaris bevat geen inleiding, daarom is het niet mogelijk te achterhalen wat de reden van de opheffing. Gezien het feit dat het hier een bedrijf betreft dat zich toelegde op kunsthandel en gezien het jaar van opheffing, is het archiefblok opgenomen in De Wegwijzer. Slechts enkele stukken hebben betrekking op de oorlogsjaren. Het betreft een register met doorslagen van uitgaande brieven aan debiteuren,met een alfabetische naamindex op geadresseerden, 1928-1943 (inventarisnummer 1); een register met doorslagen van uitgaande brieven met een alfabetische naamindex op geadresseerden, 1935-1943 (inventarisnummer 2) en een opdrachtenboek 1935-1943 (inventarisnummer 38). Mogelijk bevindt zich in genoemde inventarisnummers oorlogsgerelateerde informatie. Inventarisnummer 317 bevat foto's van de familie Sala waaronder portretfoto's en een bidprentje, ca. 1890-1970

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)