Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de familie Van Dijk te Zaltbommel 1900-1985

Omschrijving

Het archief bevat persoonlijke stukken van de joodse familie van Dijk, stukken over de familiebedrijven en verzamelde documentatie over Zaltbommelse joodse inwoners. Veel inventarisnummers handelen over gedwongen verkoop/ontvreemding van bezittingen (onder andere door de Niederländische Grundstückverwaltung) van de familie tijdens de oorlog, (vergoeding) oorlogsschade en rechtsherstel (terugkrijgen bezittingen), zie hiervoor de digitale inventaris. Foto's behorende tot dit archief zijn opgenomen in collectie 500.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 139/69 - Handleiding en voorwaarden voor inschrijving bij het Rijksbureau voor de Distributie van Textielproducten door den Handel (DISTEX), 1940

  Thema's

 • 139/47 - Stukken betreffende de betaling van pensiongelden voor het verblijf van leden van de familie Van Dijk in Hotel Gottschalk te Zaltbommel gedurende de Tweede Wereldoorlog, 1945, 1948

  Thema's

 • 139/38 - Stukken betreffende de vergoeding door het regiment Stoottroepen aan Benjamin Jacques van Dijk wegens kostwinnerschap, 1945

  Thema's

 • 139/102 - Serie foto's van Adolf Hitler met teksten uit zijn toespraken, 1945

  Thema's

 • 139/43 - Brief van de Joodsche Raad van Amsterdam betreffende een geldelijke bijdrage van Isodor van Dijk, groot fl. 1020,50, 1942

  Thema's

 • 139/4 - Stukken betreffende de nalatenschap van Philip Benjamin Abrahamson en Elisabeth Bonte te Amsterdam, 1945-1958. NB. Beiden zijn omgebracht op 10 september 1942 te Auschwitz.

  Thema's

 • 139/107 - Documentatie met betrekking tot uit Zaltbommel en omgeving gedeporteerde joden, 1982

  Thema's

 • 139/103 - Documentatie betreffende de begraafplaats van Salomon J. Abrahamson, die op zijn onderduikadres in het Hotel Gottschalk overleed op 8 februari 1943, 1943-1944, 1985

  Thema's

 • 139/104 - Documentatie betreffende de wederopbouw van de Gasthuistoren te Zaltbommel, 1944-1960

  Thema's

 • 139/101 - Documentatie en correspondentie ten behoeve van de expositie Zaltbommel 1938-1948, in het Maarten van Rossummuseum te Zaltbommel, georganiseerd door Benjamin Jacques van Dijk van 29 april tot 5 mei 1984 en het boek door hem samengesteld Zaltbommel 1938-1948, 1938-1983

  Thema's

 • 139/110 - Fotokopieën van brieven van B.J. van Dijk aan familieleden en vrienden, geschreven tijdens zijn diensttijd vanuit onder andere Engeland, Amerika en Nederlands Indië, 1945-1947

  Thema's

 • 139/52 - Brief van J. Steenbekkers te Breda aan de familie Van Dijk te 's Hertogenbosch, waarin hij de politieke situatie na de Tweede Wereldoorlog bespreekt, 1947 NB. J. Steenbekkers was in de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet en was ambtenaar op de secretarie van de gemeente Alem-Maren-Kessel. B.J. van Dijk en anderen waren in de oorlog ondergedoken bij de familie Steenbekkers in Alem.

  Thema's

 • 139/77 - Inventaris van de fa. B. van Dijk en Co., opgemaakt in verband met de distributie van goederen in 1940, 1940

  Thema's

 • 139/98 - H. Keser, Artikel over de deportaties van joden uit Zaltbommel in de Tweede Wereldoorlog, 1970?

  Thema's

 • 139/111/139/112 - Fotokopieën van twee albums met collages van documenten, foto's en aantekeningen van B.J. van Dijk over zijn familie en zijn leven, over de periode 1900-1948

  Thema's

 • 139/46 - Stukken betreffende de vergoeding door het Ministerie van Marine aan Benjamin Jacques van Dijk, 1945, 1947 NB. B.J. van Dijk meldde zich in maart 1945 aan als vrijwilliger bij de mariniers

  Thema's

 • 139/109 - Documentatie betreffende de Israëlitische gemeente en synagoge te Zaltbommel en de overname van goederen daarvan door de Israëlitische gemeente van 's Hertogenbosch, 1835-1949

  Thema's

 • 139/45 - Verklaring van Johan Verharen te Rossum dat hij van Marianne Abrahamson-Wolf een bedrag van fl. 2200,00 ter bewaring in pontvangst genomen heeft tijdens haar onderduiken in Zaltbommel in Hotel Gottschalk, 1945. NB. Zij is op 6 september 1944 te Auschwitz vergast. Isodor van Dijk belastte zich met de afwikkeling van deze zaak.

  Thema's