Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Districts Militair Commissaris van Almelo, 1945

Omschrijving

Dit Commissariaat werd ingesteld op 27 maart 1945 en opgeheven op 31 juli 1945. De Militaire Commissarissen waren: Majoor R.G. Jurgens en S.T. Leusink.

Van Sectie II, inventarisnrs. 17-21 is een groot gedeelte overgedragen aan de P.O.D. te Almelo, voorzover dit betrekking had op arrestanten individueel. Inventarisnr. 146 (Rechtsherstel) is overgedragen aan de Adviescommissie Rechtsherstel en Beheer te Almelo, Grotestraat 72.

Thema's

  • Nederland 1940-1945
    • Nasleep - Militair Gezag/Nederlands bestuur na WOII

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers