Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Deelarchief oorlogsjaren

Omschrijving

Van het archief van de gemeente Losser is geen volledige inventaris beschikbaar. Wel heeft de gemeente stukken die betrekking hebben op de oorlogsjaren apart geplaatst en van een inventaris voorzien. De selectie is echter niet volledig. Notulen van de gemeenteraad en het college van B&W zijn voor de betreffende jaren bijvoorbeeld niet opgenomen, evenmin als personeelsdossiers of stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Uit privacyoverwegingen zijn ook stukken die betrekking hebben op de NSB en die niet openbaar zijn, niet in de inventaris vermeld.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers