Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
De Strafgevangenis, Tevens Rijkswerkinrichting "De Slikken" (1941) 1947-1949

Omschrijving

In juli 1945 werden enige barakken van de Dienst Uitvoering Werken, in de oorlog gebruikt door de Nederlandse Arbeidsdienst, onder de naam "De Slikken" ingericht tot een interneringskamp voor politieke delinquenten. In maart 1947 werd het kamp overgenomen door het reguliere gevangeniswezen en bestemd tot Strafgevangenis voor politieke delinquenten. Sinds juli 1947 was het tevens een Rijkswerkinrichting. Evenals het kamp "Marum" was ook "De Slikken" slechts bedoeld als een tijdelijke voorziening in verband met het ruimtegebrek in de reguliere gestichten. De populatie bestond uit (mannelijke) veroordeelden door Bijzondere Gerechtshoven (het delict was meestal het treden in vreemde krijgsdienst). Sinds november 1948 werden ook door Tribunalen veroordeelden opgenomen. Gratieverlening op grote schaal deed het aantal gedetineerden snel afnemen. Terwijl het gesticht een capaciteit bezat van ongeveer 316 personen, was de werkelijke bezetting eind 1948 geslonken tot 140. Per 1 oktober 1949 werd het gesticht dan ook opgeheven. In elk geval een deel van de nog aanwezige gestichtsbevolking werd overgebracht naar de Rijkswerkinrichting "Esserheem" te Norg.

Inventarisnummers 1-13 bevatten correspondentie uit de jaren 1947-1949 met onder andere het ministerie van Justitie. Inventarisnummer 14 bevat concepten van jaarverslagen met bijlagen met betrekking tot de jaren 1947-1948. Stukken met betrekking tot personeel uit 1947-1949 zijn te vinden onder inventarisnummers 15-21. In genoemde inventarisnummers kunnen zich gegevens bevinden betreffende onderwerpen en thema's met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. Verder bevat het archief stukken over gedetineerden waaronder persoonsdossiers. Volgens de inleiding van de inventaris betreft het hier persoonsdossiers van veroordeelden door Tribunalen

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

  • 37-40 - registers van gedetineerden en klappers op de registers, 1947-1949