Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Commissie Beheersconflicten te Alkmaar

Omschrijving

Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog kreeg Nederland te maken met het beheer van vermogens van personen die door oorlogsomstandigheden afwezig waren en hun bedrijf, huis of inboedel hadden moeten achterlaten. Evenzeer kreeg de Staat bemoeienis met vermogens van vijandelijke staten of onderdanen, N.S.B.-ers en van personen die op grond van hun gedragingen in de bezettingstijd, ingevolge het Besluit Buitengewoon Strafrecht of het Tribunaalbesluit geïnterneerd waren of waren geweest. Hiervoor werd het Nederlands Beheersinstituut opgericht. Het middel om te ageren tegen de handelingen van het Beheersinstituut was beroep aan te tekenen bij de Voorzitter van de Raad voor het Rechtsherstel. Er kwamen zoveel klachten, dat besloten werd de Voorzitter te ontlasten van zijn werkzaamheden en wel door het instellen van achttien zogenaamde Commissies Beheersconflicten, welke commissies uitspraken konden doen die door het Beheersinstituut in acht werden genomen.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de commissie.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria