Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Collectie Tweede Wereldoorlog, 1937-1947

Omschrijving

Het archief bevat uitgaven van diverse Nederlandse kranten uit de oorlogstijd (zowel legaal als illegaal), alsmede Engelse, Franse, Italiaanse en Duitse kranten, uitgaven van tijdschriften, herdenkingsuitgaven diverse kranten en persoonlijke bescheiden over allehande onderwerpen (bijv. krijgsverrichtingen).

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid
 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 75 - Proces-verbaal van verhoor door de Politieke Opsporingsdienst van Henri
  Willem Lion, gedetineerd in de jeugdgevangenis te Zutphen, over de
  gebeurtenissen in het Huis van Bewaring te Zutphen, 12 oktober 1945 N.B. NIET OPENBAAR TOT 2025

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 1 - Herinneringen van de familie Klein Kranenbarg aan de periode tussen de
  geallieerde luchtlandingen bij Arnhem in september 1944 tot aan de
  bevrijding in april 1945, die zij doorbracht op een boerderij in Warken
  1994

  Thema's

 • 2 - Plakboeken Gosselaar Beerta met krantenknipsels, bekendmakingen,
  brieven e.d.

  Thema's

 • 3 - Plakboeken Gosselaar Beerta met krantenknipsels, bekendmakingen,
  brieven e.d.

  Thema's

 • 4 - Plakboeken Gosselaar Beerta met krantenknipsels, bekendmakingen,
  brieven e.d.

  Thema's

 • 5 - Plakboeken Gosselaar Beerta met krantenknipsels, bekendmakingen,
  brieven e.d.

  Thema's

 • 6 - Album Bosman Handelsblad met krantenberichten en spotprenten e.d.
  1937-1945

  Thema's

 • 7 - Album Bosman Handelsblad met krantenberichten en spotprenten e.d.

  Thema's

 • 8 - Album Bosman Handelsblad met krantenberichten en spotprenten e.d.

  Thema's

 • 9 - Album Bosman Handelsblad met krantenberichten en spotprenten e.d.

  Thema's

 • 10 - Album Bosman Handelsblad met krantenberichten en spotprenten e.d.

  Thema's

 • 11 - Album Bosman Handelsblad met krantenberichten en spotprenten e.d.

  Thema's

 • 12 - Album Bosman Handelsblad met krantenberichten en spotprenten e.d. Klapper op de documentatie van Bosman (6 delen), aangelegd
  tussen 1933 en 1940

  Thema's

 • 13 - Kopieën van “Ter gedachtenis aan mijn verblijf in gevangenis en
  concentratiekampen van 3 oktober 1944 tot 3 juni 1945”, een terugblik van de heer T. ter Brake (Eefde)

  Thema's

 • 14 - Ooggetuigenverslagen van de bevrijdingsdagen in en om Warnsveld in april 1945 opgenomen door J.B. Thate en uitgewerkt in november
  1985, 1945 en 1985

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 15 - “De laatste loodjes” Impressies uit de laatste oorlogsdagen en fragmenten
  uit het dagboek van 11 onderduikers door L. Kr. en W. Hg. z.j., vermoedelijk 1945

  Thema's

 • 16 - “Enige persoonlijke belevenissen te Zutphen gedurende de laatste maanden van de 2e wereldoorlog”, herinneringen van onbekende persoon z.j.

  Thema's

 • 17 - Kopieën van dagboekaantekeningen uit 1942 van Joodse onderduikers bij
  de familie Visschers te Voorstonden incl. brief uit 1946 van onderduiker Paul Siegel aan de familie 1942 en 1946

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 18 - Kopie van verslag van Joh. Verbeek over de toestand in en rond Zutphen, 8 april 1945.

  Thema's

 • 19 - Kopie van dagboekfragmenten van J.H. Douma-van Wisse over de
  bevrijding van Zutphen, 7 en 8 april 1945.

  Thema's

 • 20 - Dagboek van onbekende auteur over de slag om Zutphen
  maart - april 1945

  Thema's

 • 21 - Verslag van J.J. Nagtegaal over de oorlogsjaren 1940/45 in De Hoven, mei 1995

  Thema's

 • 22 - Kopie van dagboek van A. Jolink-Karssenberg over de bevrijding van
  Zutphen, april 1945

  Thema's

 • 23 - Kopie van brief van de familie Soeters over de oorlogsomstandigheden in
  Zutphen vanaf 28-09-1944, oktober 1945

  Thema's

 • 24 - Overzicht van de bevrijding van Zutphen door onbekende auteur, 1945

  Thema's

 • 25 - Kopie van “Wat overkwam de bevolking van Zutphen?”, verslag over de
  oorlogsjaren met kopieën van krantenartikelen en bekendmakingen, 1980

  Thema's

 • 26 - Verslag door H. Posthuma (burgemeester van Deventer, destijds ambtenaar ter secretaris te Zutphen) van de belangrijkste gebeurtenissen in de gemeente Zutphen van september 1944 tot april 1945.

  N.B. Bijbehorende foto’s opgenomen in fotocollectie Regionaal Archief Zutphen

  Thema's

 • 27 - Kopie van boekje met dagboekfragmenten van een Zutphense burger
  aangaande de laatste oorlogsdagen in Zutphen

  Thema's

 • 28 - “Bevrijding van Warnsveld + feitjes” door A.W. Langlois van den Bergh, 1970

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 29 - Kopie van “Hoe ik de bevrijding meemaakte”, verslag van F.F.A.M.
  Hogenkamp

  Thema's

 • 30 - Kopieën van “16e grensbataljon. Verslag der gebeurtenissen op 9 mei en
  volgende dagen 1940” door majoor J.P. Laging Tobias, inclusief verslagen
  van de compagnies 2 en 3 door reservekapitein A. Klein en kapitein H.J.
  Hubregtse, mei en september 1940

  Thema's

 • 31 - Kopie van “Tweede Wereldoorlog in Wichmond”, beschrijving door Jan
  Lamers van situatie rond de Baakse Overlaat en de Hoge-kamp in
  Wichmond tijdens WOII

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 32 - “Zeer beknopt overzicht van juli 1940 tot april 1945”, verslag door
  onbekende auteur over belevenissen van de heer Lunenberg
  z.j., vermoedelijk 1945

 • 33 - Verslag door W. Verhoef over het uitgeven in 1945 van illegale bladen
  waaronder “De Notedop”, 23 april 1980

  Thema's

 • 34 - Kopie van verslag door de heer Schigt (met opmerkingen van Jan
  Kreijenbroek) over bombardement van 14-10-1944 en krantenartikelen over de bombardementen op Zutphen van 28-09-1944 en 14-10-1944, 1983, 1984 en 1989

  Thema's

 • 35 - Brief van J. de Graaf (oud-gemeentesecretaris van Gorssel) aan Mr. W.H.E.
  baron van der Borch van Verwolde (oud-burgemeester van Gorssel) te
  Montreux, over de bevrijding van Gorssel in april 1945, met antwoord
  17 mei en 3 juni 1945

  Thema's

 • 36 - Kopie van brief van H. Rullmann over Canadese regimenten rond Zutphen
  en brief van H. Dykman over de bevrijding van Leesten en Zutphen en
  Canadese soldaten die daarbij sneuvelden, 18 mei 1984 en 8 mei 1989

  Thema's

 • 37 - Dagboek 1944-1945 en persoonlijke bescheiden van R.L. Wijers, waaronder distributiestamkaart en loonbriefjes,1944-1945

  Thema's

 • 38 - Kopieën van stukken over de Kunstbeschermingsdienst van de Lucht
  Beschermings Dienst Zutphen, waaronder een rapport van de
  ploegcommandant L. Smolders over misdragingen van 4 Duitse soldaten in de Walburgkerk

  Thema's

 • 39 - Verslag oorlogservaringen Luchtwachtdienst groep Zutphen en omgeving op 9 en 10 mei 1940

  Thema's

 • 40 - Kopie van dagboek van mevrouw G. van der Veen van 29 maart 1945 tot 5
  mei 1945 over de bevrijding van Zutphen en het Algemeen Ziekenhuis aan
  de Coehoornsingel 3

  Thema's

 • 41 - Kopie van dagboek van de heer L. Verhoef van september 1944 tot mei
  1945 over de toestand in Zutphen

  Thema's

 • 42 - Dagboek van de heer Elzas van 31 maart 1945 tot en met 8 april 1945 over de bevrijding van Zutphen, originele versie en bewerkte versie door de heer B. Garssen

  Thema's

 • 43 - “Dutch National Battalion 3rd company: overzicht werkzaamheden tijdens bezetting en bevrijding”, verslag van J. Tinge

  Thema's

 • 44 - 'Operatie “Plunder” ', kopieën van deel van scriptie door F. van Oyen met verslag over de IJsseloperatie in 1945, 1949

  Thema's

 • 45 - Collectie Van Lier bestaande uit schriften met los ingevoegde
  krantenknipsels, speldjes en aantekeningen. Schrift “I 1940”
  N.B. Bevat ook persoonlijke documenten

  Thema's

 • 46 - Collectie Van Lier bestaande uit schriften met los ingevoegde
  krantenknipsels, speldjes en aantekeningen. Schrift “II 1941- sept”

  Thema's

 • 47 - Collectie Van Lier bestaande uit schriften met los ingevoegde
  krantenknipsels, speldjes en aantekeningen. Schrift “III Sept. 1941-nov 1943”

  Thema's

 • 49 - Collectie Van Lier bestaande uit schriften met los ingevoegde
  krantenknipsels, speldjes en aantekeningen. Schrift “Distributie” met knipsels over voedseldistributie, recepten, bonkaartenveloppen, textielbonkaarten en aardappelrantsoenering, 1940, 1942 en z.j.

  Thema's

 • 49 - Collectie Van Lier bestaande uit schriften met los ingevoegde
  krantenknipsels, speldjes en aantekeningen. Aantekeningen van mevrouw Van Lier over de gebeurtenissen in Zutphen van 10 tot 14 mei 1940, z.j.

  Thema's

 • 50 - Verslagen van F.F.A.M. Hogenkamp te Vorden van de oorlogshandelingen in Zutphen op 28 september en 14 oktober 1944

  Thema's

 • 51 - Collectie J.A. de Raadt, wijkverpleegster in Zutphen in de oorlogsjaren. Fotoalbum met krantenknipsels, kranten en persoonlijke bescheiden, 1940-1945

  Thema's

 • 52 - Collectie J.A. de Raadt, wijkverpleegster in Zutphen in de oorlogsjaren. Album met krantenknipsels en aantekeningen 1940-1948.

  Thema's

 • 53 - Brief van J.H.M. Westhof over de gevangenschap die hij deelde met H.W.
  Groot Enzerink en zijn vrijlating ten tijde van de executie van gevangenen
  aan de IJsselkade in maart 1945, 1948.

  Thema's

 • 54 - Krantenknipsels getiteld “Oorlogs-Dagboek (I-V)” door mr. A.C. Mijs, 1970. N.B. Artikel “Oorlogs-Dagboek (III)” ontbreekt

  Thema's

 • 55 - Kopie van het origineel en van een later uitgewerkte versie van het dagboek van mevrouw G. van der Veen over de bevrijding van Zutphen, in het bijzonder het Algemeen Ziekenhuis, inclusief toelichtende brief, 1945 en 1994

  Thema's

 • 56 - Kopie van beschrijvingen door onbekende schrijver van de gebeurtenissen
  te Zutphen op 10-05-1940 en de volgende dagen

  Thema's

 • 57 - Kopie van ooggetuigenverslag van A.A. Veenendaal betreffende de
  gebeurtenissen op/rond Engelenburg in april 1945 en kopie van transcriptie

  Thema's

 • 58 - Kopie van boekfragment “The young madmen at Zutphen” door C.P. Stacey, verslag van de aanval op Zutphen 6 april 1945 door Le Régiment de la Chaudière en de North Shore Regiment, kopie van “Award of the military cross to lieutenant Gerard Jean“ en 2 afbeeldingen van het vaandel van Le Régiment de la Chaudière

  Thema's

 • 59 - Kopie van “An open letter to the Dutch who experienced war and
  oppression. "From an old canadian veteran and his diary”, oorlogservaringen van Canadese veteraan John Raycroft en kopieën van omslag en inhoudsopgave van de latere uitgave in boekvorm ‘A signal War’ met boodschap aan Zutphense vriend Hans, 1991 en 2002

  Thema's

 • 60 - Kopieën uit “The story of 79th armoured division October 1942-June 1945” over de inzet van deze Britse legereenheid in Nederland, 2005

  Thema's

 • 61 - “Ter herdenking operatie Cannonshot, oversteek van de IJsel 1945-1990;
  fragmenten uit de oorlogsdagboeken van de 1e Canadese Infanterie Divisie van 9 tot 15 april 1945,1990

  Thema's

 • 62 - Kopie van “The Liberation of Leesten”, artikel van Henk Dykman in Canadian Military History (vol. 4, nr. 1 1995, p. 21-35), 1995

  Thema's

 • 63 - Stukken betreffende de herdenking van de inzet in West-Europa (waaronder Zutphen) van het 27th Canadian Armoured Regiment/Sherbrooke Fusilier Regiment tussen 6 juni 1944 en 8 mei 1945, waaronder een routekaart, een gesneuveldenoverzicht en een menukaart van de “Regimental mess dinner 26 july 1945”

  Thema's

 • 64 - “Arnhem by Zutphen (september 1944)”, gedicht van John Squire

  Thema's

 • 65 - Kopieën van de officiële oorlogsdagboeken van 14 tot 16 april 1945 van de 2e Canadese Infanteriebrigade, het 12e Canadese Tankbataljon en het Loyal Edmonton Regiment (met bijlagen), van de transcriptie van de dagboeken en van een situatieschets van Canadese opmars in Oost-Nederland in 1945

  Thema's

 • 66 - Kopie van uittreksel uit oorlogsdagboek van de 48th Highlanders of Canada betreffende de bevrijding van de gemeenten Apeldoorn en Voorst van 1 tot 30 april 1945, met integrale Nederlandse vertaling, 1982

  Thema's

 • 67 - Transcripties van radio-uitzendingen van de Canadian Broadcasting
  Corporation van 6 tot en met 10 april 1945 over de bevrijding van Zutphen, inclusief begeleidend schrijven van C.J. Dupont en kopie van pagina uit onbekende publicatie met informatie over de lotgevallen van enkele genoemde Canadese militairen, 1996

  Thema's

 • 68 - Kopie van verslag van de ontsnapping van in september 1944 gevangen
  genomen Engelse parachutisten in Brummen en hun opvang door de familie Tjeenk Willink, gepubliceerd in het boek “De gans is gevlogen” (p. 100-103), een aanvulling van dhr. Bijlsma te Brummen en de toespraak van een van de ontsnapten, majoor Tony Hibbert op 15 april 1995 bij het postkantoor in Brummen, 1984, 1995 en z.j.

  Thema's

 • 69 - Spoedbevelen voor tewerkstellingen van de heer Dijkstra, 1941 en 1942

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 70 - Persoonlijke bescheiden van de heer H.J.M. Bögemann, waaronder oproepen, persoonsbewijs, toestemmingen/vergunningen, etc.

  Thema's

 • 71 - Kopie van afscheidsnummer van De Frontloupe, mei 1945 en oorkonde met dankbetuiging aan de heer en mevrouw Vergeer

  Thema's

 • 72 - Kopieën van bescheiden en brieven betreffende de familie Meijer en de firma Wed. Meyer en Zn. uit Brummen

  Thema's

 • 73 - Kopieën van bescheiden betreffende G.J. Bril, actief in het verzet, waaronder een foto van zijn verzetsploeg en een bedankbrief van prins Bernhard

  Thema's

 • 74 - Brieven van Albertus Klaassen uit Dachau gericht aan de familie A.J.
  Klaassen in Zutphen, 09 juli 1943 en 20 augustus 1944

  Thema's

 • 76 - Brief van B.J. Nöthorn te Zutphen aan R. van Genechten te Utrecht over een krantenartikel waarin kleinerend over de NSB wordt gesproken, 16 september 1940 N.B. NIET OPENBAAR TOT 2025

  Thema's

 • 77 - Boek van de Orde Dienst/ Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten
  (NBS) met groepsfoto van de N.B.S en de door NBS-lid L. Lunenberg in het
  geheim van NSB-lijsten overgenomen namen van NSB-leden
  N.B. NIET OPENBAAR TOT 2025

  Thema's

 • 78 - Vorläufige Ausweis van H.J. Obbink,kopie van toestemming voor E.
  Kranenberg tot passeren IJsselbrug en muntbiljet van 50 cent van kamp
  Westerbork

 • 79 - Originele en vervalste distributiekaarten van Isidoor Mourits de Haas,
  huisarts te Zutphen en na-oorlogse documenten betreffende het lot van de gedeporteerde Albert Ernst en Johanna Eline de Haas

  Thema's

 • 80 - Omslag van het boek “Karel Overijssel, een Christenrebel” met ex libris van Mieke Dercksen, een krantenartikel met bespreking van dit boek, een
  krantenartikel met in-memoriam voor H.W. Groot Enzerink (alias Karel Overijssel) en een aan Mieke Dercksen gericht briefje van Henk
  z.j. vermoedelijk ca. 1942-1945, 1984 en 2001

  Thema's

 • 81 - Kopie van brief van de familie Jansen uit Utrecht aan de heer E.W. van der
  Wal, directeur-beheerder van de Buitensociëteit te Zutphen, waarin verslag
  wordt gedaan van een voedseltocht per fiets van Utrecht naar Zutphen en
  terug

  Thema's

 • 82 - Persoonlijke stukken van de heer G.J. Nijhuis, werkzaam bij Spruijt & Co.

  Thema's

 • 83 - Persoonsbewijzen van Hendrika Marks en Gerrit Coenraad Schakel te
  Warnsveld en bewijs van politieke betrouwbaarheid afgegeven door de NSB

  Thema's

 • 84 - Persoonlijke bescheiden van D.W. Jansen uit Brummen, waaronder
  legitimatiebewijzen, vrijstellingen, getuigschriften, geld, bonkaarten en
  dergelijke, 1938, 1941, 1943-1945, 1948, 1954 en 1958
  N.B. Zie ook boek ‘Oorlog in een dorp aan de IJssel’, p. 108.

  Thema's

 • 85 - Originele bescheiden uit de oorlogsjaren, waaronder textielbonkaart, blanco gestempelde en ondertekende exemplaren van Ausweis, Krankenschein en Vrijstellingen vordering van rijwielen, passeerbewijs IJsselbrug

  Thema's

 • 86 - Bekendmaking van de Raad van Ministers, 10 mei 1940

  Thema's

 • 87 - Affiches met openbare verordeningen, oproepen en mededelingen van
  voornamelijk de Gemeente Zutphen

  Thema's

 • 88 - Brief van Winterhulp Nederland aan burgemeester J.A. Tesebeld over een
  inzamelingsactie in Zutphen, 11 maart 1945

  Thema's

 • 89 - In onbekende krant afgedrukte toespraak van generaal H.G. Winkelman

  Thema's

 • 90 - Stukken betreffende de inzamelingsactie door het Comité Joodsche
  Vluchtelingen ten behoeve van de hulp aan Joodse vluchtelingen

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 91 - Deel van toespraak door burgemeester Dijckmeester tijdens raadszitting in 1940 waarin het niet kunnen vieren van Zutphen 750 jaar stad wegens de oorlogssituatie aan de orde komt

  Thema's

 • 92 - Toespraak van burgemeester C.C. de Jonge, uitgesproken op 5 mei 1945
  aan het ’s Gravenhof voorafgaand aan het herplanten van de
  Wilhelminaboom

  Thema's

 • 93 - Manifest en diverse publicaties Distributiedienst Brummen

  Thema's

 • 94 - Aanwijzingen voor evacuaties door de evacuatie-commissie Zutphen

  Thema's

 • 95 - Affiches en pamfletten van de burgemeester van Zutphen en van andere
  onvermelde instanties

  Thema's

 • 95 - Affiches en pamfletten van de burgemeester van Zutphen en van andere
  onvermelde instanties

  Thema's

 • 96 - Verordeningen, mededelingen en oproepen van de burgemeester van
  Lochem, Neerlands Volks Herstel, Bedrijfschap voor Zuivel, Evacuatiebureau, Arbeidsbureau en Staatsbosbeheer. Tevens drie blanco vrijstellingen voor rijwielvordering

  Thema's

 • 97 - Aanplakbiljet waarin de burgemeester van Brummen ingezetenen oproept tot verduistering, 24 mei 1940

  Thema's

 • 98 - Aanplakbiljetten waarin de ministers van Oorlog en Marine Nederlands
  legerpersoneel van tijdens de meidagen 1940 oproepen zich te registreren bij het Aanmeldingsbureau voor oorlogsvrijwilligers in Zutphen, 19 april 1945

  Thema's

 • 99 - Prijzenblad van het Directoraat-Generaal van de Prijzen

  Thema's

 • 100 - Affiches met openbare oproepen, verordeningen en mededelingen van het
  Geallieerd Militair Gezag, de Binnenlandsche Strijdkrachten en de minister
  van Oorlog

  Thema's

 • 101 - Affiches en pamfletten met waarschuwingen voor luchtaanvallen, met
  nieuwsoverzichten, de proclamatie van de Duitse capitulatie en de registratie van vuurwapens door de NBS (Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten)

  Thema's

 • 102 - Verordeningen van de Militaire Commissaris in de provincie Gelderland, nummers 1, 3, 6, 13, 21 en 22

  Thema's

 • 103 - “Mededelingen no. 1” en “Order No.2” van de commandant van de Groep Zutphen van de Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten, maart 1945

  Thema's

 • 104 - Verordeningen van de NBS en van de Militaire bevelhebber in Lochem en omgeving

  Thema's

 • 105 - Duitse propagandageschriften, 1941 en z.j.

  Thema's

 • 106 - Victorie, Duitse propagandakrant van augustus1941

  Thema's

 • 107 - Nationaal-Socialistische Almanak van een Zutphense inwoner. N.B. NIET OPENBAAR TOT 2025

  Thema's

 • 108 - “Verklaring van den Opperbevelhebber H.G. Winkelman over de NSB” en “Neerlands Vrijheid bedreigd”, pamfletten van de NSB, 1940 en z.j.

  Thema's

 • 109 - “Bevel” pamflet van de Duitse weermacht waarmee mannen worden
  opgedragen zich te melden voor de arbeidsinzet, z.j.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 110 - “Het zeegat uit! Neerlands roem herleeft!”, wervingsaffiche van de Duitse Kriegsmarine, ca. 1943

  Thema's

 • 111 - Ambtelijke beschikkingen van de Duitse SS, politie- en veiligheidsinstanties in Nederland

  Thema's

 • 112 - Drie gerestaureerde exemplaren van ‘The Other Side', een Duits
  propagandapamflet voor Engelse burgers, aangetroffen in de opgegraven en geruimde resten van een V-1 in de gemeente Lochem. Tevens twee foto’s van restanten van de koker waarin de pamfletten zaten 1944-1945 en 1985

  Thema's

 • 113 - Anti Duitse propagandapamfletten, vlugschriften, boekjes en (doorslagen van) (over)getypte open brieven, liedjes en gedichten

  Thema's

 • 114 - Pagina van een onbekende krant met opschrift 9 september1939 en
  aangehecht origineel exemplaar van afgedrukt pamflet dat door Engelse vliegtuigen over Duitsland is verspreid

  Thema's

 • 115 - “Alarm 4”, pamflet van de verzetsbeweging in het district Zutphen over de omgang met NSB’ers na de bevrijding, 14 maart 1946

  Thema's

 • 116 - “Welcome Ally”, pamflet van “Ons Volk” die in het Engels en in het Frans de bevrijders welkom heet in Nederland

  Thema's

 • 117 - “Volk! In ’t geweer! Een nationale oproep tot verzet” en “Oproep aan het Nederlandsche volk!”, gezamenlijk pamflet waarin diverse illegale kranten burgers adviseren hoe zich te gedragen in de strijd tegen de Duitse bezetter, z.j. en augustus 1944

  Thema's

 • 118 - Reproductie van door Cor Visser getekend portret van Koningin Wilhelmina en reproductie van door Kees van Volderen getekend tafereel over het gevaar van V1-raketten “Onze lieve vrouwke gift m nog ’n douwke”, 1941 en 1945

  Thema's

 • 119 - Uitgaven van De Geldersche IJselbode, Editie Angerlo, Didam, Doesburg, Hummelo & Keppel, Rheden, Roozendaal, Steenderen en Voorst 1944 N.B. Het betreft maart 3, augustus 25, september 1, 8 en 15.September 8 is verknipt

  Thema's

 • 120 - Uitgaven van De Geldersche IJselbode, Editie Angerlo, Didam, Doesburg, Hummelo & Keppel, Rheden, Roozendaal en Steenderen, 29 september 1944

  Thema's

 • 121 - Uitgaven van De Geldersche IJselbode, Editie voor Brummen en Voorst, 15 september 1944

  Thema's

 • 122 - Uitgaven van het Geldersch Dagblad 1945. N.B. Het betreft mei 2, juni 2, september 13, 15, 25-29, oktober 1, 4, 5, 20 en 25

  Thema's

 • 123 - Uitgaven van De Graafschapper, Christelijk Volksblad voor Oost-Veluwe, Zutphen en de Graafschap. 28 februari 1941 en 31 maart 1945

  Thema's

 • 124 - Uitgaven van de Lochemsche Courant. 1941, oktober 3, 10, 13, 15, 24, 27, 29, november 19, december 19, 24, 31

  Thema's

 • 125 - Uitgaven van de Lochemsche Courant. 1942, januari 2, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, maart 13, 23, 25, 27

  Thema's

 • 126 - Uitgaven van de Lochemsche Courant. 1942, april 1, 10, 13, 15, 17, 24, 27, 1942, mei 6, 11, 13, 27, juni 3, 22, 24

  Thema's

 • 127 - Uitgaven van de Lochemsche Courant. 1943, juni 15, juli 27, augustus 17, oktober 12, november 19

  Thema's

 • 128 - Uitgaven van de Lochemsche Courant. 1944, september, 26, 28, oktober 3, 5, 7, 13, 17, 20, 24, 27, 31

  Thema's

 • 129 - Uitgaven van de Lochemsche Courant. 1944, november 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, december 5, 12, 29

  Thema's

 • 130 - Uitgaven van de Lochemsche Courant. 1945, maart 5, 12, 29

  Thema's

 • 131 - Uitgaven van De Oost-Gelderlander 1945 N.B. Het betreft mei 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, juli 23

  Thema's

 • 132 - Uitgaven van Trouw (redactie Enschede en Zutphen). Juni 14, september 24-29, oktober 1-6, 8, 11, 15-26, 29-31

  Thema's

 • 133 - Uitgaven van Trouw (redactie Enschede en Zutphen). November 1-3, 5-8, 12-17, 20-23, 26-28, 30

  Thema's

 • 134 - Uitgaven van Trouw (redactie Enschede en Zutphen). December 1, 3-7, 10-15, 17-20, 22, 24, 27-29, 31

  Thema's

 • 134 - Uitgaven van Trouw (redactie Enschede en Zutphen). December 1, 3-7, 10-15, 17-20, 22, 24, 27-29, 31

  Thema's

 • 135 - Uitgaven van Het Volk Editie Arnhem-Zutfen
  5 en 28 april 1943. N.B. Het stuk van april 5 bevat alleen pagina 3 en 4

  Thema's

 • 136 - Uitgaven van het Volksblad voor Gelderland/Socialistisch Dagblad
  1940, 1942 en z.j.
  N.B. Het betreft 1940, mei 7, 1942, februari 12, mei 16, juli 14 en een ongedateerd exemplaar. Het ongedateerde exemplaar en die van 12 februari 1942 bevatten alleen pagina 5 en 6

  Thema's

 • 137 - Uitgave van Vrij Nederland (Nederland∞Oranje). Eerste nummer voor
  Zutphen en den Gelderschen Achterhoek, 11 mei 1945

  Thema's

 • 138 - Uitgaven van De Vrije Pers. No. 2, februari 15, april 10-13, 17-21, 23, 24, 26-28, 30 N.B. April 30 betreft twee verschillende drukken

  Thema's

 • 139 - Uitgaven van De Vrije Pers. Mei 1-5, 7-9, 11, 12, 14-17, 22
  N.B. Mei 1, 3-5, 7 en 8 betreffen twee verschillende drukken

  Thema's

 • 140 - Uitgaven van Het Vrije Volk, 1945
  N.B. Het betreft april 23, juni 1 en juni (jrg. 1 no. 65).Juni 1 betreft editie “wekelijks bijblad voor Zutphen en omgeving”

  Thema's

 • 141 - Uitgaven van De Waarheid, Geldersche Editie, 1945,
  N.B. Het betreft april 19 en 20, mei 5, 19, 23, 26 en 29, juni 7, 8, 20 en 22 en september 25

  Thema's

 • 142 - Uitgaven van De Waarheid, Editie voor de IJsselstreek, 1945.
  N.B. Het betreft oktober 4, 13, 20 en 24

  Thema's

 • 143 - Uitgave van Nieuwsblad voor Eefde, 4 maart 1945

  Thema's

 • 144 - Uitgave van Geef Acht!, 24 april 1945

  Thema's

 • 145 - Uitgaven van de Veluwe- en IJsselbode, 7 augustus en 19 december 1945
  N.B. Het exemplaar van 7 augustus bevat alleen voorpagina en achterzijde

  Thema's

 • 146 - Uitgaven (no. 9 en 13) van De Gil, nationaalsocialistisch propagandablad met illegaal en satirisch voorkomen, 05 juli en 30 augustus 1944

  Thema's

 • 147 - Uitgaven van de Algemene Koerier voor Overijsel en Gelderland, speciale uitgave voor Zutphen en de Achterhoek, 1945-1946
  N.B. Het betreft 1945, december 31 en 1946, april 20 en 27 en mei 03. De stukken uit 1946 betreffen alleen het tweede blad met een serie artikelen over de IJssellinie in mei 1940

  Thema's

 • 148 - Artikelen “En het leven gaat verder” en “De opbouw van Zutphen ” in
  Dagblad voor Graafschap en Veluwezoom

  Thema's

 • 149 - Artikelen uit “De IJsselstreek” en het “Zutphens Dagblad” over burgemeester J.A. Tesebeld, 1944 en 1947

  Thema's

 • 150 - Uitgave van de Gorsselsche Courant, 22 mei 1940

  Thema's

 • 151 - Kopieën van uitgaven van de Eerbeeksche Courant, 1940 en 1945

  Thema's

 • 151 - Kopieën van uitgaven van de Eerbeeksche Courant, 1940 en 1945

  Thema's

 • 152 - Doorslagen van illegaal vervaardigde en verspreide berichten over de
  gebeurtenissen aan de verschillende fronten in Europa en de Pacific
  1944
  N.B. Het betreft september 23-25 en 29, oktober 25-27 en november 04

  Thema's

 • 153 - Doorslag van geschrift “Ons staatsbestel na de bevrijding”
  z.j., vermoedelijk 1944 of 1945

  Thema's

 • 154 - Kopieën van exemplaren van “Dagelijks bulletin van een medewerker van Vrij Nederland”, 1944

  Thema's

 • 155 - “Vivat Oranje”, origineel en doorslag van getypte vlugschriften uit de
  oorlogsjaren, z.j.

  Thema's

 • 156 - Uitgave van de Deutsche Zeitung in den Niederlanden, 31 maart en 2 april 1945 N.B. Bevat opschrift over vindplaats krant in Zutphen

  Thema's

 • 157 - Uitgave van The Canadian Press News, met een artikel over de bevrijding van Zutphen, 14 april 1945

  Thema's

 • 158 - Herdenkingsuitgaven diverse kranten, 1955
  N.B. Het betreft een onbekende krant van 9 april, de Nieuwe Apeldoornse courant van 14 en 16 april, de Gelders-Overijselse Courant van 4 mei, de Twellose Courant van 5 mei en de
  Brummense courant van 5 mei

  Thema's

 • 159 - “Hoe Zutphens bevrijding kwam”, herdenkingsbijlage van het Zutphens Dagblad, 4 mei 1965

  Thema's

 • 160 - Deel van herdenkingsuitgave van de Zutphense Courant met artikel over de herdenking van het bombardement op Zutphen van 10 oktober 1944, 1984

  Thema's

 • 161 - Herdenkingsuitgave “Veertig jaar vrij”, speciale editie/bijlage van Plus
  Weekend, 30 maart 1985

  Thema's

 • 161 - Herdenkingsuitgave “Veertig jaar vrij”, speciale editie/bijlage van Plus
  Weekend, 30 maart 1985

  Thema's

 • 162 - Speciale editie/bijlage van Plus weekend, 5 mei 1990

  Thema's

 • 163 - Herdenkingsuitgaven diverse kranten,1995
  N.B. Het betreft “50 jaar geleden” (uitgave Kluwer dagbladen) van 30 maart, “Zutphen 50 jaar bevrijd”, speciale editie/bijlage bij Zutphense Koerier, “Lochem, Laren, Barchem 50 jaar bevrijd”, speciale editie/bijlage bij Berkelbode, maart, “50 jaar bevrijding Hengelo – Ruurlo –Vorden – Warnsveld”, uitgave van drukkerij Weevers te Vorden.

  Thema's

 • 164 - Krantenartikel in Zutphens Dagblad van 06 oktober 1984 over Hendrik Willem Groot Enzerink uit Vorden, pseudoniem van verzetsman Karel van Overijsel, 1984

  Thema's

 • 165 - Krantenartikelen over de bevrijding van Zutphen in Zutphense Koerier, 14 maart en 11 april 1985

  Thema's

 • 166 - Canadese krant The Courier-Herald met artikel over de laatste oorlogsjaren in Zutphen van John van Laar, 15 november 1995

  Thema's

 • 167 - “Bulletin 1939-1945 voor en door luchtoorlogdocumentalisten…”, nrs. 6 en 7 met artikelen over het bombardement op Zutphen van 10 oktober 1944, 1975

  Thema's

 • 168 - Documentatie van S. Laansma voor zijn boek “De Joodse Gemeente te
  Hengelo Gelderland”, 1976 en z.j.

  Thema's

 • 169 - Aantekeningen van S. Laansma over Joodse geslachten in Zutphen van
  1810-1842 z.j.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 170 - Documentatie van S. Laansma voor zijn boek “De Joodse gemeente te
  Zutphen”, 1977 en z.j.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 171 - Programma van de officiële presentatie van het boek “Oorlog in een dorp aan de IJssel” op 22 november 1994 en toespraak van schrijver Piet Willemsens, 1994

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 172 - Reacties met aanvullende informatie op het boek “Oorlog in een dorp aan de IJssel”, 1995

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 173 - Drukwerkpagina’s uit onbekende uitgave met afdrukken van foto’s van W.P. Zeijlemaker van de oorlogsschade te Zutphen z.j., vermoedelijk 1945

  Thema's

 • 174 - Kopieën van pagina’s uit fotoboek “Holland and the Canadians” (Amsterdam 1945, p. 42, 43 en 45) met foto’s van Canadese troepen in actie in en bij Zutphen, Twentekanaal, en Holten z.j.

  Thema's

 • 175 - Kopie van “Victory in Europe: Canadians paid a big price in the final
  campaign to defeat Hitler’s Germany” door Bruce Wallace, artikel in
  Maclean’s. Canada’s Weekly Newsmagazine, 1 mei 1995

  Thema's

 • 176 - Kopieën van pagina’s uit “Semi-permanent Bridges”, een Engelstalige uitgave over noodbruggen, die door de Geallieerden in 1945 in Emmerich, Arnhem en Zutphen zijn aangelegd
  z.j.
  N.B.Zie ook F. Waslander, ‘The Story of 2 batalion R.C.E.’ (1945, Zwolle)

  Thema's

 • 177 - Kopieën van overzichten en vluchtlogboeken van de eenheden die het
  bombardement op Zutphen van 14 oktober 1944 uitvoerden en van V1-
  activiteiten boven Gelderland en Overijssel, 1944, 1945 en z.j.

  Thema's

 • 178 - Inventarisatieoverzichten van oorlogsschade aan gebouwen in Zutphen door de Schade-enquête-commissie, 15 augustus 1945 en z.j.

  Thema's

 • 179 - Plattegrond van het bureau gemeentewerken van Zutphen met ingetekende blokverdeling ten behoeve van de Luchtbeschermingsdienst
  mei 1939

  Thema's

 • 180 - “Hulpverleningsinstanties”, artikel van Jan Kreijenbroek over de inzet van
  verschillende hulpverleningsinstanties in Zutphen tijdens het bombardement van 10-10-1944, 1984

  Thema's

 • 181 - Lijst met indeling van legereenheid in Zutphen en omgeving en -“Bezetting
  1940-1945”, onderzoeksresultaten inzake fusillering van gijzelaars te
  Zutphen, z.j.

  Thema's

 • 182 - ‘Het Nederlandsche Roode Kruis. Mededeelingenblad van het Centraal
  Bestuur voor Bevrijd Gebied”, 15 mei 1945

  Thema's

 • 183 - “Overzicht aktiviteiten 21 maart 1995-10 mei 1995” van het comité
  herdenking bevrijding Zutphen, 1995

  Thema's

 • 184 - Kopieën van programma’s en bekendmakingen voor de
  herdenkingsactiviteiten van 4 en 5 mei 1970 te Zutphen, 1970

  Thema's

 • 185 - Lesbrief “Zutphen in de Tweede Wereldoorlog” van het Stadsarchief Zutphen, 1995

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 186 - Programma’s van diensten en –concerten in het kader van de herdenking
  van de bevrijding en van een historisch spel in Zutphen, 1945-1947 en 1970

  Thema's

 • 187 - Routebeschrijving van de bevrijdingstocht voor de lagere scholen op 05
  mei 1970 te Eefde, Gorssel, Epse en Joppe met bijbehorende
  oorlogsverhalen, 1970

  Thema's

 • 188 - Stukken betreffende de op 2 november 1944 bij Oeken gecrashte
  Amerikaanse B17-bommenwerper en zijn bemanning, in het bijzonder
  bommenrichter Nino L. Guiciardi, navigator Vernon H. Hellesvig en de enige niet-overlevende Alvin George Bader, 1995, 2000 en z.j.

  Thema's

 • 189 - Stukken met informatie over tussen 1943 en 1945 in de gemeente Brummen neergestorte vliegtuigen, 1943, 1985, 1988, 1989 en z.j.

  Thema's

 • 190 - Lesbrief “50 jaar bevrijding, een vrediger wereld voor kinderen?” uitgegeven door de Commissie Herdenking van de Gemeente Brummen, 1995

  Thema's